Visie & Strategie

Visie

Een goede visie geeft een organisatie identiteit en bestaansrecht. Het definieert gedeelde waarden en hoe succes eruitziet en geeft alle betrokkenen een reden om zorg te dragen voor de organisatie.

De visie verwoordt de gezamenlijke ambitie; het ultieme langetermijndoel van de organisatie, iets om naartoe te werken. Een visie biedt hiermee een uitgangspunt voor de strategie; de manier waarop invulling wordt gegeven aan het bereiken van de ambitie. Onze consultants hebben hier veel ervaring mee en ondersteunen je graag in het formuleren van en invulling geven aan de visie van jouw organisatie.

 

Strategie

Strategie gaat over het maken van keuzes in een complexe en veranderende omgeving, het toewijzen van de beschikbare schaarse middelen om de gewenste resultaten te behalen. De wereld is aan verandering onderhevig en steeds minder voorspelbaar. Strategisch denken is daarom niet meer alleen de verantwoordelijkheid van senior leiders. Leiders en teams binnen de gehele organisatie dienen strategisch na te denken over het bereiken van hun doelstellingen.

Om een strategie te kunnen bepalen wordt eerst de context in beeld gebracht. Vragen worden beantwoord en mogelijkheden worden gedefinieerd. InContext consultants ondersteunen en begeleiden je bij het maken van keuzes over het toewijzen van middelen en welke kansen op de korte en lange termijn na te streven.

Wat je van ons kunt verwachten

01. Betrokkenheid

InContext begeleidt de verkenning, verbeelding, conceptualisatie, formulering en implementatie van de visie en strategie voor kleine en grote organisaties en organisatieonderdelen.

Alle levels binnen jouw organisatie dienen een bijdrage te kunnen leveren zodat iedereen zich verbonden voelt met de visie en strategie. Vooral binnen grote organisaties is dit een complexe opgave. Onze consultants verzorgen een maatwerk aanpak zonder chaos, eindeloze processen of besluiteloosheid.

02. Definiëren en formuleren

Onze consultants begeleiden jouw medewerkers in het nemen van de juiste stappen die leiden tot het formuleren van de visie en strategie. Elke bijeenkomst wordt uitgebreid voorbereid, met zorg en aandacht begeleid en zorgvuldig vastgelegd, waarbij behaalde resultaten als input voor vervolgstappen dienen.

03. Omarmen van de visie en strategie

InContext werkt nauw samen met experts uit jouw organisatie in het creëren en in de praktijk brengen van een communicatieplan. Dit plan zorgt ervoor dat de visie en strategie niet alleen begrepen worden, maar echt omarmd worden door iedereen in de organisatie.

We gaan graag de uitdaging aan om door het inzetten van creatieve, aansprekende tools, zoals spellen en simulaties, medewerkers niet alleen te betrekken bij, maar echt onder te dompelen in de nieuwe organisatie.

04. Visie en strategie komen tot leven

Het snel en eenduidig up & running krijgen van nieuwe medewerkers.

De focus ligt voornamelijk op inhoud: processen, kennis, afdelingen, etc.

Onmisbaar voor groeiende organisaties die nieuwe medewerkers sneller willen inwerken.

“Een goede visie en strategie zijn dagelijkse referentiepunten voor de gehele organisatie.”

Thomas Benedict – Directeur en oprichter InContext

Een waardevolle organisatie

Een organisatie met een hoger doel die haar doelstelling breder formuleert dan het maximaliseren van aandeelhouderswaarde heeft maatschappelijke meerwaarde en creëert daarmee uiteindelijk meer aandeelhouderswaarde. Een waardevolle, doordachte reden van bestaan betaalt zich uit. De weg om daar te komen is echter geen makkelijke weg. Het bedenken van een passende strategie is een rationeel proces en echt weten waar je strategie je heen moet brengen vraagt om visie.

Het gaat uiteindelijk om de identiteit, hoe mensen zich voelen bij jouw organisatie en de waarden die jouw organisatie uitdraagt in haar dagelijkse handelen. Wanneer daar voldoende aandacht aan gegeven wordt vormt zich een toekomst waar je samen verder aan kunt en wilt bouwen.