Uw organisatie millennial-proof

De geboortejaren van de onbegrepen generatie ‘Y’ beginnen rond 1980 en eindigen rond 1995. Deze generatie staat nu volop op de werkvloer en verschilt significant van haar voorgangers. Millennials bevragen en challengen de status quo en worden daardoor soms als irritant ervaren. Maar juist deze eigenschap kan uw organisatie enorm ten goede komen.
De geboortejaren van de onbegrepen generatie ‘Y’ beginnen rond 1980 en eindigen rond 1995. Deze generatie staat nu volop op de werkvloer en verschilt significant van haar voorgangers. Millennials bevragen en challengen de status quo en worden daardoor soms als irritant ervaren. Maar juist deze eigenschap kan uw organisatie enorm ten goede komen.
Talentvolle medewerkers

In een snel veranderende omgeving is er grote behoefte aan talentvolle medewerkers. Millennials hebben de frisse blik, kennis, energie en vernieuwende ideeën die helpen uw organisatie de volgende stap te laten maken. Deze nieuwe generatie ziet hoe het beter kan en kan daardoor van onschatbare waarde zijn voor uw organisatie; organisaties bereiken hun concurrentievoordeel door millennials. Maar het vraagt een andere aanpak om millennials tot hun recht te laten komen.

Voor millennials is zekerheid niet meer strevenswaardig; zelfactualisatie is de drijfveer. Deze voortdurende zoektocht naar verbetering van zichzelf en omgeving maakt millennials succesvol, maar ook onrustig. Millennials vragen veel van zichzelf en van hun omgeving. 

Hiervoor vragen ze flexibiliteit van uw organisatie en autonomie in het maken van keuzes. Keuzes in waar en wanneer millennials werken, maar ook in hoe ze werken. Millennials hechten minder waarde aan autoriteit en zoeken naar de rol van mentor in hun leider, in plaats van gezagvoerder.

Deze nieuwe groep werknemers vraagt om een andere omgeving, organisatie en beloning. Om te weten hoe millennials tot hun recht komen moeten we ze begrijpen; het antwoord ligt immers bij de ander.

InContext over millennials op BNR

Op 6 juni waren Thomas Benedict (oprichter InContext) en Jorinde Luchtmeijer (consultant InContext en millennial) te gast bij het programma Werkverkenners van BNR. Luister hier de uitzending over: "Hoe haal je als bedrijf het beste uit millennials?"

Uw organisatie millennial-proof

Voldoen aan deze behoeften vraagt een verandering in uw organisatie. Een die u misschien liever niet wilt zien, maar waar u door millennials al op wordt gewezen? Gebruik die slijpsteen en pak de pijnpunten aan. 

Uw organisatie tot een omgeving maken waarin millennials tot bloei kunnen komen en hun meerwaarde kunnen verspreiden kan op meerdere fronten: 

Missie en waarden

Kunt u uw millennials uitleggen hoe u bijdraagt aan de samenleving? Wat is uw ‘why’? Organisatie breed, maar ook in taken en processen. Formuleer waarden, werk vanuit deze waarden en toon uw waarden in uw gedrag.

Leiderschapsontwikkeling

Leidinggeven aan millennials vraagt vaardige leiders. De strakke autoritaire jas moet uit om plaats te maken voor de authentieke trui. Creëer de feedbackcultuur die de millennial onmisbaar acht. Sta open om te leren van de millennial, zoals de millennial wil leren van u.

Talentmanagement

Zorg dat ontwikkeling beschikbaar is en zorg dat de organisatie open staat voor input van de millennial. Werk aan talent management, wees transparant in keuzes en geef aan wat nodig is om de next step te maken.

Millennials zijn de slijpsteen voor leiderschap en organisatie.

InContext

InContext helpt u graag de wederkerige relatie met millennials te ontwikkelen. Elke organisatie heeft zijn eigen ontwikkelpunten. Wij brengen met u in kaart hoe u úw missie en waarden, leiderschapsontwikkeling en/of talentmanagement meer kan inrichten op millennials, en hoe de millennials in uw organisatie zich beter kunnen ontplooien.