TRANSFORMATIE

Organisatie transformatie in een snel veranderende wereld

Organisaties staan onder steeds meer druk van klanten, medewerkers en andere stakeholders om wezenlijk te veranderen, te ontwikkelen of te vernieuwen. Dit wordt onder meer gedreven door technologische ontwikkelingen, data gedreven inzichten, nieuwe businessmodellen en een rijzende vraag naar transparantie, authenticiteit en flexibele organisatievormen.

De onvoorspelbaarheid en snelheid waarmee de omgeving verandert, vraagt om een nieuwe manier van veranderen. Het gaat namelijk niet alleen meer om het implementeren van nieuwe werkwijzen, processen en technologieën, maar vooral om het ontdekken van verfrissende manieren van kijken, denken en met elkaar omgaan. Het vraagt om een transformatie mindset waarbij je kijkt naar mogelijkheden, actief nieuwe inzichten opdoet, waardevolle ervaringen deelt en durft om te gaan met ongemak.

Transformation boom

Traditioneel veranderen vereist veel tijd om te plannen en de plannen te bespreken. In de tijd van snelle veranderingen en complexiteit ontbreekt de tijd om te lang te praten. Tegen de tijd dat de verandering klaar is, is de wereld alweer veranderd! Onze tip: start de ontdekkingsreis meteen met een ervaren partner. Ontdek onderweg hoe de transformatie vorm krijgt en wat deze jouw organisatie op kan leveren. Doe dit door te experimenteren, feedback te vragen en te verwerken om zo snelle incrementele stappen voorwaarts te zetten.

De organisatie transformatie experts van InContext helpen directies, afdelingen, teams en individuen in hun ontdekkingsreis. Lees verder hoe we dat doen.

“Verandermoeheid komt niet voor waar mensen de verandering zelf vormgeven. Beweeg snel!”

Thomas Benedict – Directeur en oprichter InContext

De ontdekkingsreis

Als je de uitdaging aangaat en de complexe en onvoorspelbare reis gaat beginnen vergt dit een transformatie mindset en een lange adem. Wij kunnen daarin begeleiden.

Vragen die je alvast op weg kunnen helpen:

Relevantie
Waar zit de toegevoegde waarde van jou en jouw organisatie voor de verschillende stakeholders en wat maakt je uniek en herkenbaar?

Richting
Wat is de stip op de horizon? Hoe draag je deze uit? Is er een concrete strategische focus en prioriteit om daar te komen?

Capaciteit
Is de juiste capaciteit in huis om een toekomstbestendige organisatie te bouwen of moet je deze binnenhalen? En hoe snel kan je dit doen?

Betrokkenheid
Hoe betrek je klanten, medewerkers en andere stakeholders in de transformatie? Hoe ga je de input van stakeholders verwerken in de transformatie?

Durf
Ga je ook de ongemakkelijke momenten aan? Maak je bewuste keuzes? Durf je te prioriteren in de veelvoud van (conflicterende) belangen?

Flexibiliteit
Hoe transparant ben je in het delen van het proces en in de behaalde doelstellingen en resultaten? In welke mate bent je bereid om de aanpak aan te passen op basis van verkregen feedback?

Organisatie transformatie in vier fases met eigen uitdagingen

InContext heeft over de afgelopen jaren transformaties begeleid bij organisaties als ABB, ING, NPO, Philips en Roche. Tijdens deze complexe verandertrajecten ondersteunden wij in vier verschillende fases van verandering. Gedurende deze verschillende fases begeleidden onze consultants en coaches met behulp van onze expertise, inzichten en tools.

Begrijp de context, kader uitdaging
en sta open voor verrassingen

In deze fase is de activatie van leiders de grootste uitdaging. Hun verschillende agenda’s, belangen en karakters zorgen er vaak voor dat het tijd vergt om een duidelijke visie en transformatiekader neer te zetten. Door in openheid en in co-creatie te werken kunnen we de neuzen in dezelfde richting krijgen. Waar dat lukt worden ook wij regelmatig positief verrast door de manier waarop leiders de eerste stappen zetten.

InContext helpt je met het versterken van het vermogen van leiders en organisaties om uitdagingen aan te gaan. Dit doen we door een scherpe analyse en advies neer te leggen, leiderschapssessies te faciliteren en het veranderprogramma op te zetten samen met de lead van het transformatieteam of één van de directieleden.

01

Start met innoveren en doe
concrete nieuwe inzichten op

In deze fase jagen geselecteerde medewerkers in experiment teams of pilots de transformatie initiatieven aan. Geslaagde experimenten en pilots zorgen voor nieuwe energie in de organisatie. Gefaalde experimenten leveren even goed nieuwe inzichten op. Waar verandering vaak gepaard gaat met angst, kenmerken deze experimenten zich door hun verandervisie, hoge veerkracht en grote informele invloed.

InContext coacht jou bij het bepalen van de opdracht en het formuleren van de uitdaging(en) voor deze teams. Daarnaast faciliteren we de teams in hun proces, vaak in design sprints & retrospectives. De uitkomsten van de teams helpen bij de aanscherping van de transformatie doelstellingen en roadmap.

02

Inspireer met nieuwe inzichten en
laat medewerkers de voordelen ervaren

In deze fase gaat het erom dat nieuwe inzichten breder in de organisatie worden gedeeld en ervaren. Groepen medewerkers worden geïnspireerd in wat de transformatie voor hen op kan leveren. Zo kunnen de medewerkers effectiever, efficiënter, creatiever worden en meer gemotiveerd raken.

Via specifiek ontworpen tools, simulaties, inspiratiesessies en trainingen ondersteunt InContext medewerkers in het delen van waardevolle ervaringen. Daarnaast begeleiden wij groepen in hoe zij hun eerste stap kunnen zetten in de transformatie en gaan we concreet de ontdekkingsreis met hun aan.

03

Vergroot de verbinding
en schaal verder op

In deze draait het er om een gids te zijn voor de hele organisatie. Mensen zich laten verbinden met de voordelen van de transformatie. Dit is de fase waar de transformatie uitdijt als een olievlek op verschillende plekken in jouw organisatie. Het is de kunst om mensen zich persoonlijk te willen laten verbinden aan de transformatie.

InContext coacht teams en afdelingen in hun eigen transformatie en verdere opschaling door de organisatie. Maar we zetten ook bewust een stap terug zodat jouw organisatie duurzaam kan voortbewegen. Denk daarbij aan experts uit de organisatie die een ambassadeurs- of voorbeeldrol nemen en teams die andere teams positief gaan beïnvloeden. Je kunt hier gebruik maken van het formele en informele netwerk binnen de organisatie om de positieve boodschap verder te verankeren.

04

“Ze switchen gemakkelijk tussen het begeleiden van het individu, coachen van het leiderschapsteam en het behalen van business resultaten met de organisatie.”

Peter Bratusek – General Manager Roche Diagnostics Adriatics

Waar gaat jouw ontdekkingsreis heen?

Directeur en oprichter van InContext Consultancy Group

Contact:
Thomas Benedict 

Mail mij via:
info@incontext.nl

Telefoon:
+31 35 628 68 48