Team Flow Index

Wat helpt jouw team om nu succesvol te zijn?

We bevinden ons in een unieke situatie en staan met elkaar voor een grote opgave. Iedereen wordt gevraagd om thuis een nieuw ritme te vinden en op afstand samen te werken. Dit brengt uitdagingen met zich mee voor jou en jouw collega’s. Hoe blijf je als virtueel team effectief en succesvol samenwerken? En nog belangrijker; hoe zorg je ervoor dat het team op de juiste koers en gemotiveerd blijft en haar doelstellingen kan behalen?

Online teamscan

Team Flow Index geeft een APK voor jouw virtuele team. Met behulp van de online teamscan bepaal je gezamenlijk waar je als team nu bent en wilt staan. Zodat je, juist in deze tijd van virtuele samenwerking, met elkaar in verbinding blijft en de juiste prioriteiten stelt. Ieder teamlid vult de scan in, waardoor de uitkomst van het team is en iedereen een stem heeft in de gezamenlijke doelstellingen.

TFI is een online scan, altijd en overal vandaan toegankelijk, en daarom ook nu goed inzetbaar: TFI kan op afstand ingevuld worden door teamleden die thuis werken. De scan geeft vervolgens direct inzicht in prioriteiten en verbeterpunten van het team voor de komende twee weken, maand en drie maanden. Ook nu, of misschien juist nu, kun je als team de samenwerking en resultaten verbeteren.

Herken je deze vragen?

 • Hoe blijf je als team effectief en gemotiveerd samenwerken?
 • Hoe stel je de juiste prioriteiten voor jouw team?
 • Heeft het team de juiste mindset en capaciteiten om vanuit een digitale omgeving te werken?

Dan is een Team Flow Index sessie wat voor u!

Hoe werkt Team Flow Index?

Ieder teamlid beantwoordt individueel 40 vragen. De eerste helft gaat over de huidige samenwerking: waar sta je met je team sinds de invoering van de corona maatregelen. De andere helft gaat over de gewenste situatie: waar wil je met je team staan?

TFI geeft, net als een APK, een duidelijk beeld van de status quo. Van daaruit kan het team gezamenlijk de juiste koers bepalen en lijnen uitzetten. De scan genereert een rapport dat als vertrekpunt voor dialoog dient: Welke prioriteiten en aandachtspunten kunnen we, in deze nieuwe werkelijkheid, met elkaar vaststellen? Welke concrete acties en plannen kunnen we op basis daarvan als team definiëren?

De vragen zijn opgesteld aan de hand van vier categorieën (verbinding, identificatie, ontwerp en power). Iedere categorie heeft 20 onderliggende factoren. Deze zijn ontleend aan de meest vooraanstaande theorieën over teamontwikkeling.

TFI kan meerdere malen worden ingezet en gebruikt worden als terugkerend meetpunt en een basis om samen concrete acties, prioriteiten en doelstellingen te bepalen.

Resultaat

De TFI scan geeft binnen 60 minuten inzicht in de prioriteiten en mogelijkheden voor jouw team. Er wordt samen gekeken naar de behoeftes en uitdagingen die er nu liggen. Met als resultaat een, door alle teamleden samengesteld plan van aanpak voor de komende twee weken, maand en drie maanden. De uitkomsten wordt ondersteund door ideeën en acties die jouw team kan toepassen om onder de nieuwe omstandigheden gemotiveerd, efficiënt en succesvol samen te werken. Daarnaast zorgt een TFI sessie voor veel energie en een actievere samenwerking tussen teamleden.

Wat kan TFI voor jou betekenen?

 • TFI is een online teamscan, dus altijd inzetbaar.
 • biedt direct beschikbare uitkomsten en feedback.
 • biedt anoniem data-gedreven inzicht in de team performance.
 • geeft het eigenaarschap en initiatief volledig aan het team.
 • zorgt voor verbinding en goede samenwerking
 • biedt een basis voor een veilige dialoog.
 • ondersteunt om binnen twee uur een plan van aanpak met concrete acties te definiëren waarmee het team gezamenlijk op de juiste koers blijft.
 • biedt ondersteuning bij het oppakken van de ideeën en acties die jouw team nu nodig heeft.