Quadrality Platform

Krachtig, flexibel en interactief

Met behulp van het Quadrality platform realiseer je in korte tijd een online, interactieve spel-omgeving waarbinnen deelnemers herkenbare uitdagingen tegenkomen, keuzes maken en de consequenties daarvan ervaren en leren begrijpen. Ook biedt het platform deelnemers inzicht in elkaars perspectieven.

Het Quadrality platform kan breed ingezet worden bij uiteenlopende organisatievraagstukken, zoals onboarding, strategiewijziging, implementatie van kernwaarden en (cultuur)verandering. Quadrality is zo ontworpen dat jouw organisatie-specifieke inhoud in het bestaande platform geïntegreerd kan worden. Dat is snel en efficiënt.

Waarom Quadrality? 

Versterkt de dialoog over nieuwe inzichten, beleid of doelen

 Heeft een directe en herkenbare relatie met de dagelijkse praktijk

Verbindt abstracte concepten met concreet gedrag

Door gebruik te maken van het bestaande platform kan je tegen gereduceerde kosten een maatwerk spel ontwikkelen

Gamification is innovatief en fun

Quadrality stimuleert een diepgaande dialoog tussen alle spelers

Voor Quadrality hoef je niet fysiek bij elkaar te komen. Het is ook online te spelen. In de online versie wordt een spel virtueel door een facilitator begeleid en nemen de spelers op afstand deel. In de fysieke versie worden iPads gebruikt om een spel met elkaar te spelen.

Hoe werkt het?

Door het gooien met een dobbelsteen wordt bepaald of deelnemers te maken krijgen met een uitdaging, gebeurtenis, kans of dilemma. Deelnemers gaan hierover met elkaar in gesprek en worden gestimuleerd om beslissingen te nemen die in lijn liggen met de gewenste verandering. De gegeven antwoorden worden aan KPIs gekoppeld en de impact op de organisatie, medewerkers en klanten wordt gemeten. Uiteindelijk draait het om het behalen van een zo hoog mogelijke gezamenlijke score als team.

 

Resultaat

Medewerkers krijgen inzicht in het verband tussen hun dagelijkse werkzaamheden en de ontwikkeling van de organisatie.

Medewerkers worden gestimuleerd om beslissingen te nemen en te handelen in lijn met de gewenste (gedrags)verandering.

Medewerkers krijgen meer inzicht in hun eigen perspectief en beweegredenen en die van de ander.

Reacties van deelnemers! 

01.

“Toen ik voor het eerst over kernwaarden
hoorde, dacht ik: daar heb je weer zoiets dat ze
op het hoofdkantoor verzinnen en dat niet relevant voor mij is. Na het spelen van AlignQT begrijp ik echt waarom we die kernwaarden hebben en hoe ik ze in mijn dagelijks werk kan toepassen.”

02.

“Ik vond het echt plezierig om AlignQT met mijn
team te spelen en samen te praten over hoe wij uitdagingen aanpakken of op een dilemma reageren met inachtneming van onze kernwaarden.”

03.

“Dit spel hielp mij het gesprek
aan te gaan over wat wij moeten doen of laten
om samen als organisatie te groeien en onze ambities te verwezenlijken.”

04.

“Ik had nooit beseft hoe het
(niet) handelen naar deze kernwaarden de
totale prestatie van een organisatie kon beïnvloeden. Mijn ogen zijn echt geopend.”

TeamworkQT

Een betere teamsfeer, inclusie & samenwerking

Door TeamworkQT leer je vraagstukken en problemen binnen jouw team te herkennen en op te lossen. Ontdek jouw eigen voorkeursstijl bij het aanpakken van deze problemen en onderzoek alternatieven. Als team ga je het echte gesprek aan, leer je feedback te geven en te ontvangen en krijg je inzicht in elkaars kwaliteiten en leer je deze beter te waarderen en in te zetten. Dit draagt bij aan een betere teamsfeer, inclusie en samenwerking.

 

Doelstellingen

  • Verbeteren van de communicatie en multidisciplinaire samenwerking
  • Meer begrip en waardering voor elkaars rol en input binnen teams
  • Leren feedback te geven en te ontvangen
  • Meer inzicht in eigen en kwaliteiten en valkuilen en die van collega’s in het team
 

Hoe werkt het?

Het spelen van TeamworkQT duurt ongeveer 2 uur en het spel wordt gespeeld in teams op het Quadrality platform. Dat is een online, interactieve spelomgeving waarbinnen deelnemers herkenbare teamuitdagingen tegenkomen, keuzes maken en de consequenties daarvan ervaren en leren begrijpen. TeamworkQT kan zowel face-to face als op afstand gespeeld worden.

 

Resultaten

  • Gezamenlijk oplossen van conflicten en aanpakken van problemen.
  • Elkaar aanspreken en het echte gesprek voeren.
  • Zoeken naar manieren om verschillen te overbruggen.
  • Verbeteren van de team performance.
  • Herkennen en waarderen van de kwaliteiten van jouw collega’s en het team.