Huidige projecten

Generiek | Klaar voor de board?

Wij draaien al een aantal jaren succesvol een simulatietool voor de voorbereiding van nieuw toetredende boardleden. Deze simulatie, op basis van het eigen DEBS platform combineert digitale met fysieke elementen en daagt deelnemers maximaal uit.

Industrie | Digital Immersion programma

InContext heeft een online digital immersion programma voor senior leiders van één van de grootste concerns ter wereld gebouwd. Voor dit baanbrekende programma met focus op de praktische toepassing van digitale tools en het bijbehorende leiderschap zijn meer dan 10.000 deelnemers in beeld.

Auto-industrie, Techniek/handel | Leiderschapsontwikkeling

Voor een vooraanstaande Nederlandse autodistributeur en technische handelsonderneming begeleidt InContext een internationaal programma voor de ontwikkeling van senior leiders. Dit programma is zo nauw verbonden aan de business dat het, op basis van nieuwe ontwikkelingen, continu wordt geüpdatet.Het programma dat in nauwe samenwerking met business schools wordt verzorgd levert meetbare positieve impact op de business.

Consultancy | Onboarding

InContext voert maandelijks een spectaculair, waarde gedreven en diep persoonlijk onboarding traject uit voor één van de meest bekende adviesbureaus ter wereld. Honderden nieuwe medewerkers zijn op deze wijze in de organisatie verwelkomd en ingewerkt en de verwachting is dat in de komende jaren er nog duizenden zullen volgen.

High Tech | Groei en schaalbaarheid

InContext begeleidt de organisatie- en leiderschapsontwikkeling van een snelgroeiend techbedrijf met een Europese footprint: visie, strategie, organisatie-ontwikkeling, cultuur en leiderschap. Het traject is gericht op continue groei, robuustheid van de organisatie en het vergroten van schaalbaarheid.

Pharma | Lean Clinical Trials

Wij werken aan een hypermoderne strategische simulatietool om farmaceutische bedrijven te helpen om hun klinische testen (trials) effectiever en efficiënter te ontwerpen. Experts oefenen om met de vereiste kennis, skills en afstemming succesvolle testen tegen minimale middelen te ontwerpen. Dit vindt plaats in een realistische, hightech gesimuleerde omgeving.

Generiek | Feedback cultuur

Voor verschillende klanten hebben we een toolbox samengesteld die ondersteunt in de ontwikkeling van een breed gedragen feedback cultuur. De instrumenten zorgen voor een intensieve leerervaring en variëren van spellen en mindset interventies tot tools die bijdragen aan de ontwikkeling van vaardigheden.

Finance | Agile werken

Een InContext Squad bouwt een grootschalige meerdaagse leerervaring voor een financiële instelling om te helpen bij de organisatiebrede adoptie van Agile. Duizenden mensen moeten in korte tijd voorbereid en geïnspireerd worden om deze nieuwe werkwijze succesvol toe te passen.

Generiek | Kernwaarden implementatie

InContext legt de laatste hand aan een algemeen inzetbare online tool voor de organisatiebrede implementatie van kernwaarden. Deelnemers leren de kernwaarden verbinden aan dagelijkse voorvallen en uitdagingen. Ze leren de effecten herkennen van hun keuzes en hoe deze bijdragen aan het succes van de organisatie.

Industrie | Breed inzetbare company simulation

Na een succesvolle oplevering van een supply chain simulatie voor een internationale fabrikant, ontwikkelen wij momenteel de simulatie door tot een breed inzetbare company simulation, waarbij alle functies van het bedrijf naar gelang de doelgroep in groter of kleiner detail gespeeld kan worden.

Generiek | Team Flow Index

Team Flow Index is een nieuw instrument waarbij de dynamiek binnen teams in kaart wordt gebracht en teams vergeleken kunnen worden met succesfactoren die gerelateerd zijn aan de rol van het team en de business waarin deze opereert. De tool is het resultaat van jarenlang onderzoek, sterk vernieuwend, interactief en geeft teams in korte tijd een kraakhelder plaatje van sterkten en ontwikkelgebieden. Meer over Team Flow Index.

High Tech I End-to-end company simulatie

We hebben een simulatie ontwikkeld voor één van de meest snelgroeiende high-tech organisaties ter wereld. De simulatie wordt ingezet om medewerkers en leidinggevenden meer inzicht te bieden in werkwijzen, kwaliteit te verbeteren en de klantgerichtheid te vergroten. De simulatie wordt daarnaast ook ingezet als onderdeel van het onboarding programma voor duizenden nieuwe medewerkers wereldwijd.

Industrie I Communicatieprofessionals worden business partner

InContext bouwde voor een Fortune 500 onderneming een intensief leertraject voor honderden communicatieprofessionals. Deelnemers leren hun waarde voor de onderneming te maximaliseren door bewust te zijn van de momenten waarop ze hun invloed kunnen vergroten en beter passende oplossingen aan kunnen bieden. Dit draagt er aan bij dat ze door hun stakeholders als partner in plaats van als leverancier worden gezien. Dit leertraject, dat gebruik maakt van een specifiek ontwikkelde simulatie, wordt nu wereldwijd ingezet.

Auto-industrie I Leiden van disruptieve transformatie

Hoe help je leiders om een voortrekkersrol te pakken in het leiden van een transformatie? InContext ontwikkelt een business game voor meer dan 10.000 leiders die werken voor een vooraanstaand automerk binnen de Europese markt. Het spel zorgt voor inzicht in wat de veranderingen binnen de industrie concreet betekenen voor hun dagelijkse praktijk en hoe zij als leiders richting en sturing kunnen geven aan hun teams.

Uitzendbranche I Klaar voor de toekomst

InContext ontwerpt gerichte Agile experimenten om in kaart te brengen welke leiderschapsattitude, vaardigheden en gedrag binnen de organisatie nieuwe businessmodellen ondersteunen. Deze experimenten worden in de dagelijkse praktijk uitgevoerd naar aanleiding van uitdagingen die de organisatie ervaart bij de implementatie van nieuwe businessmodellen.

Logistiek I Succesvolle co-creatie

InContext verzorgde in co-creatie een bijeenkomst voor leiders over duurzame ontwikkeling. Een drietal maatwerk spellen werden gecreëerd om het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, met elkaar de dialoog aan te gaan en concrete uitkomsten te behalen.

Zorg I Leiderschapsontwikkeling

Voor een grote zorginstelling begeleidt InContext een programma voor leiderschapsontwikkeling. De focus van het programma ligt bij een positievere uitstraling van het leiderschap en een meer mature samenwerking tussen verschillende onderdelen binnen de organisatie. Het programma is nauw verbonden met de kernwaarden en sluit naadloos aan op de actualiteit en de gewenste beweging in de organisatie.

IT-service | Agile Hotspot

In de Agile hotspot testen voorlopers innovatieve elementen uit nieuwe werkwijzen, dit gericht op het verbeteren van resultaten. Concreet bouwen de voorlopers aan de nieuwe Healthcare propositie. We dagen ze uit om anders te werken, te denken en vooral te doen. De Design Sprints geven deze groep nieuwe energie, inzichten, klantvalidatie, afgestemde hoge ambities en concrete, geteste en werkende diensten.

Media | Agile transformatie (bedrijfsbreed)

InContext consultants en coaches begeleiden een toonaangevende media organisatie bij het neerzetten van hun strategie en de inrichting van de toekomstige organisatie. Samen met de interne change agents en coaches experimenteren we met nieuw (leiderschaps-)gedrag en coachen we de teams/afdelingen in hun Agile ontdekkingsreis. Daarnaast helpen we de organisatie om relevanter te worden in de online wereld. Dichter bij de klantbehoeften door effectiever gebruik te maken van data & technologie, de implementatie van innovatieve werkwijzen en de organisatie(structuur) daarmee in lijn te brengen.

Healthcare | Integratie en toekomstige richting van 3 landen

We begeleiden een wereldwijde speler binnen de Healthcare sector bij de integratie van drie landen om gezamenlijk tot een betere organisatie te komen. De fundering voor het succes is gelegd; een inspirerende visie, nieuw leiderschap, cultuurverandering en samenwerking tussen de teams is gerealiseerd. Nu pakken we door. We richten ons op een duidelijke strategische focus, continue verbeterprojecten en een ultieme klantervaring.