Online Tools

Onze visie op digitaal leren

Leren bestaat uit veel meer dan de overdracht van kennis en het (digitaal) zenden van informatie. Voor ons is leren het creëren van een betekenisvolle ervaring. Interactie, contact en verbinding staan centraal. Een goede training bestaat nooit uit eenrichtingsverkeer maar creëert een exploratieve houding bij deelnemers. Dan ontstaat er een context gericht op het stimuleren van nieuwsgierigheid, continu leren, delen van kennis, experimenten aangaan en het uitproberen van nieuwe werkwijzen. Op deze manier werkt leren motiverend, geeft energie en is gericht op een blijvende leerervaring. Wij geloven dat je alleen zo het sterkste leerresultaat bereikt.

Ook in een digitale leeromgeving draait het om deze ervaring; betekenisvol, interactief en exploratief. Onze online leertools zijn niet ontwikkeld om alleen te zenden, maar juist om interactie en dialoog te stimuleren. We dagen deelnemers uit om uit hun comfortzone te stappen, om nieuwe vaardigheden te leren en te experimenteren met gedrag. Onze tools zijn uitdagend, motiverend en fun! De online tools kunnen zowel fysiek als in een virtuele omgeving ingezet worden, zonder in te binden op de kwaliteit.

Fizzinity: online teambuilding

Samenwerken op afstand vraagt om hecht teamwork. De online tool Fizzinity helpt met de teambuilding die juist nu nodig is, zonder bij elkaar te hoeven komen. Door middel van opdrachten leer je jouw collega’s beter kennen, verbeter je de samenwerking en heb je bovenal veel plezier. En ben je weer met elkaar in verbinding. Het online spel heeft de fun en energie van een pubquiz, maar is daarnaast ontworpen om de samenwerking en communicatie binnen jouw team te verbeteren. Spelenderwijs ontdek je wat nodig is om complexe vraagstukken als team samen aan te pakken.

Doelstellingen

 • Teambuilding: creëren van virtueel verbonden teams
 • Teamwork: verbeteren van de samenwerking op afstand
 • Verbinding: samen plezier maken en nieuwe verhalen creëren
 • Collega’s beter leren kennen

Opzet

 • Fizzinity is een spel dat online met het hele team gespeeld kan worden.
 • Gemaakt in spelvorm wat zorgt voor een relaxte sfeer en plezier.
 • De teamscore telt!
 • Ieder teamlid vult van tevoren vragen in, zoals: “Welke rare hobby heb je?” of “Welke quote typeert jou?” Tijdens het spel mogen de deelnemers vervolgens raden wie deze input heeft geleverd.
 • Daarnaast kan het team raadsels oplossen, zijn er uitbeeldingsopdrachten en zijn er individuele vragen.
 • Het spel versterkt de onderlinge band, maakt teamleden trots en stimuleert ze de succesverhalen van het team te delen.

MEER LEZEN OVER FIZZINITY?

TeamworkQT

Door TeamworkQT leer je vraagstukken en problemen binnen jouw team te herkennen en op te lossen. Ontdek  jouw eigen voorkeursstijl bij het aanpakken van deze problemen en onderzoek alternatieven. Als team krijg je inzicht in elkaars kwaliteiten en leer je deze beter te waarderen en in te zetten. Dit draagt bij aan een betere teamsfeer, inclusie en samenwerking. Het Quadrality platform is een online, interactieve spelomgeving waarbinnen deelnemers herkenbare teamuitdagingen tegenkomen, keuzes maken en de consequenties daarvan ervaren en leren begrijpen.


Resultaten
 • Gezamenlijk oplossen van conflicten en aanpakken van problemen.
 • Elkaar aanspreken en het echte gesprek voeren.
 • Zoeken naar manieren om verschillen te overbruggen.
 • Verbeteren van de team performance.
 • Herkennen en waarderen van de kwaliteiten van jouw collega’s en het team.

Team Flow Index

Team Flow Index geeft een APK voor jouw virtuele team. Met behulp van de online teamscan bepaal je gezamenlijk waar je als team nu bent en wilt staan. Zodat je, juist in deze tijd van virtuele samenwerking, met elkaar in verbinding blijft en de juiste prioriteiten stelt. Ieder teamlid vult de scan in, waardoor de uitkomst van het team is en iedereen een stem heeft in de gezamenlijke doelstellingen.

MEER LEZEN OVER TEAM FLOW INDEX

DEBS

DEBS is een online platform waarin medewerkers aan de slag gaan met gezamenlijke en individuele uitdagingen waar ze in de dagelijkse praktijk ook tegenaan lopen. Binnen deze leeromgeving ervaren zij de effecten van keuzes op hun persoonlijke en de teamresultaten.

DEBS wordt online en offline gespeeld. Deelnemers lossen samen uitdagingen, dillema’s en strategische puzzels op. Alle genomen acties en beslissingen worden in het systeem ingevoerd, dit voedt het spel en resulteert in nieuwe vraagstukken, KPI’s en feedback voor alle individuele deelnemers en het team als geheel.

MEER LEZEN OVER DEBS