LinkXs

Samenwerking, persoonlijk leiderschap & communicatie

LinkXs (Online) is speciaal ontwikkeld om groepen te laten oefenen met persoonlijk leiderschap, samenwerking, zelforganisatie en efficiënte communicatie. LinkXs is zowel online als offline beschikbaar en draait om vaardigheden en houding, niet om kennis.

Eén spel LinkXs bestaat uit 4 puzzels, iedere groep wordt daarom opgedeeld in 4 teams. Elk team krijgt puzzelstukjes. Het doel van het spel is zo snel mogelijk de puzzels te maken. Maar er zijn spelregels waardoor het niet zo makkelijk is als het lijkt. Daarnaast is er onderlinge afhankelijkheid, teams hebben elkaar nodig om hun eigen puzzel op te lossen.

LinkXs roept herkenbaar en natuurlijk gedrag in mensen op. Deelnemers krijgen de kans om in de spiegel te kijken en zich bewust te worden van hun eigen gedrag. Deze reflectie biedt waardevolle inzichten voor de praktijk.

LinkXs Online werkt het beste tot 8 spelers per spel. Offline werkt het beste in groepen van 8 tot 12 spelers. Grotere groepen kunnen meerdere spellen tegelijkertijd spelen. De duur van het spel is, inclusief uitleg en evaluatie(s), 2 uur.

Heb je vragen over LinkXs of wil je het LinkXs inzetten? Contact ons gerust.

Voor welke thema’s zet je LinkXs in? 

  • Samenwerken, binnen en tussen teams en vanaf verschillende locaties
  • Zelf organiseren van werk
  • Open, eerlijk en duidelijk communiceren
  • (On)gewenst gedrag
  • Tonen van persoonlijk leiderschap
  • Schakelen tussen denken en doen
  • Omgaan met verschillen van inzicht en conflict
  • Samenwerken versus competitie
  • Successen delen

Het spel roept herkenbaar en natuurlijk gedrag op. Deelnemers krijgen de kans om in de spiegel te kijken en zich bewust te worden van hun eigen gedrag. Deze reflectie biedt waardevolle inzichten voor de praktijk.