NIEUW LEIDERSCHAP

“IF YOU CAN’T STAND THE HEAT, GET OUT OF THE KITCHEN”

Nieuwe tijden vragen om nieuwe organisaties: innovatief, gewaagd, waardegedreven, fair en mensgericht. Deze organisaties vragen op hun beurt om nieuwe leiders die de uitdaging durven aan te pakken om deze organisaties te bouwen en verder te brengen. Leiders die durven leren in plaats van zichzelf te moeten bewijzen.

Het accepteren van een leiderschapspositie is een grote keuze. Je zet jezelf op een plek waarvan je weet dat moeilijke uitdagingen je zullen confronteren met wie je bent en dat je niet perfect of alwetend bent. Je maakt jezelf kwetsbaar en weet dat je uitgedaagd gaat worden.

Moeilijke situaties zijn de slijpsteen voor leiders. Reacties uit de directe omgeving voelen niet altijd eerlijk, aardig of compassievol. Daar moet je als leider mee omgaan. Het is een wezenlijk onderdeel van het pakket als je er voor kiest leider te zijn. “If you can’t stand the heat, get out of the kitchen”.

Bas Westerweel in gesprek met Thomas Benedict over ‘Het hart van leiderschap’

ONTWIKKELING

Het is belangrijk te zien dat hetgeen je aan de buitenkant uitdaagt, wijst op ontwikkelingsmogelijkheden voor de binnenkant. Het verbinden van deze externe uitdagingen met je eigen ontwikkeling is essentieel voor nieuwe leiders.

Door te werken aan de eigen ontwikkeling, bouw je aan het vermogen met steeds moeilijkere uitdagingen in de buitenwereld om te gaan; je wordt een betere leider.

Maar daarnaast geef je het wezenlijke voorbeeld aan anderen dat leiders steeds in ontwikkeling mogen zijn, steeds nieuwe dingen kunnen leren en derhalve nooit perfect zijn. Iedereen in de omgeving van een dergelijke leider mag ook zelf de bewijsdrang laten varen en een lerende leider worden.

Zo creëren we organisaties met de creativiteit, de fun, het lef en het lerend vermogen om in deze tijden vol verandering het verschil te maken en een duurzame positieve impact op de wereld te hebben.

De 7 elementen van nieuw leiderschap

Het model voor het ontwikkelen van nieuw leiderschap bestaat uit de kern, twee driehoeken en een organisatiering.

De kern bestaat uit het element ‘Compassion’, het is de keuze voor het aan durven gaan van een ontwikkelpad.

Binnen

De binnenste driehoek biedt voeding voor het uiterlijke leiderschap en staat voor je persoonlijke ontwikkeling als leider. Het beantwoorden van de vraag: Wat gebeurt er binnenin jezelf en wie ben je? De driehoek bestaat uit drie, met elkaar verweven, elementen; een leider doorloopt de drie paden ‘Presence’, ‘Dedication’ en ‘Reflection’.

Buiten

De buitenste driehoek biedt voeding voor het innerlijke proces, deze staat voor wat buiten jezelf gebeurt, de uiting van de drie elementen van de binnenste driehoek in de buitenwereld. Het beantwoorden van de vraag: Wat is er zichtbaar van jou als leider? De drie elementen uit deze driehoek zijn ‘Kind connection’, ‘Broad ambition’ en ‘Fair judgement’.

De ring geeft de aansluiting weer tussen de organisaties van de toekomst en nieuw leiderschap.

Compassion

Compassie begint met het accepteren van het feit dat je niet perfect bent. Jezelf toestemming geven om te leren van je ervaringen en je leiderschap verder te brengen. Het is de keuze voor een staat van zijn, de keuze voor het aan durven gaan van een ontwikkelpad.

Jezelf toestaan niet perfect te zijn geeft anderen de ruimte om te leren en ook niet perfect te hoeven zijn. Wanneer je jezelf die ruimte niet geeft zal je impliciet een eis van perfectie uitstralen.

De mate van compassie is van invloed op hoe je er in staat. Jezelf niet rechtvaardigen of verdedigen. In het moment zijn en in alle rust reflecteren en nadenken over de uitdagingen in je ontwikkeling.

Presence & kind connection

Presence is afhankelijk van de mate waarin je in staat bent om te leven in het moment. Lukt het je om echt aanwezig te zijn en bezig te zijn met wat er nu speelt. Kan je actief en geconcentreerd zijn in het nu en daarop handelen?

Wanneer je je niet laat afleiden door zorgen of angsten over het verleden of de toekomst en je de focus en rust hebt om in het moment te zijn en aandacht te hebben voor de mensen om je heen dan maakt dit je krachtig, invloedrijk en kan je echt in contact zijn met je omgeving en het verschil maken.

Presence uit zich aan de buitenkant doordat iemand verbinding maakt met de omgeving. Kwaliteit willen leveren en gaan voor de organisatie, in contact zijn en compassie voelen. Mensen in de organisatie het gevoel geven dat je er voor hen bent.

(Video presence & kind connection uit ‘het hart van leiderschap’).

Dedication & broad ambition

Dedication betekent dat je er, iedere dag opnieuw, voor kiest om leider te zijn. Deze keuze maakt dat je gecommitteerd bent aan je rol als leider waarbij je lastige dingen mee zult maken. Zaken die ervoor zorgen dat je groeit en dat je je ontwikkelt.

Van tevoren weet je niet waar je tegenaan zult lopen maar je verbindt je aan iets dat groter is dan jezelf. Je bent toegewijd en kiest er ook voor om impopulaire maatregelen te moeten nemen, om dingen te moeten doen die je liever niet zou doen, verwachtingen van medewerkers niet waar te kunnen maken.

Het gaat om de keuze met de hoofdletter ‘K’ die maakt dat je de uitdagingen aan kan gaan.

Broad ambition houdt het stellen van ambitieuze doelen in. Je wilt dingen bereiken, het verschil maken en veranderingen tot stand brengen. Proberen om meetbaar, merkbaar resultaat in de wereld te zetten. Duwen, trekken en soms het gevecht aangaan voor het tot stand brengen van doelen. Je gaat ervoor, legt de lat hoog, definieert en bereikt doelen.

(Video dedication & broad ambition uit ‘het hart van leiderschap’).

Reflection & fair judgment

Reflecteer je op je eigen bijdrage? Ontwikkel de gewoonte om te bekijken hoe jij iets kan veranderen. Ook al is er van alles gaande in de buitenwereld. Te bekijken wat jouw aandeel is en jezelf afvragen hoe je je opstelt, in je toon, in de manier waarop je je keuzes maakt, de beslissingen die je neemt. Hoe kan jij dit ten goede keren?

Fair judgment is het laten werken van je geweten, het hebben van een zuiver beoordelingsvermogen, wat is goed en wat is niet goed en dat uiten. Niet alleen naar binnen reflecteren maar dat ook uiten en laten zien in je handelen. Eerlijk zijn en oprecht trots kunnen zijn op wat je doet en niet alleen jouw belang of het belang van jouw organisatie vooropstellen maar op zoek gaan naar een fair deal en duurzame relaties aangaan.

Oplossingen vinden die ook voor de langere termijn goed zijn voor klanten en leveranciers. Zijn we in lijn met onze waarden bezig en volgen we onze missie?

(Video reflection & fair judgement uit ‘het hart van leiderschap’).

Innerlijke ontwikkeling

Van een leider mag men een hoge mate van innerlijke ontwikkeling verwachten. Ambitieus en niet drammerig, betrokken zonder klef te zijn en rechtvaardig zonder hautain te worden. Je dient om te gaan met veel verwachtingen. Vooral van medewerkers die jouw leiding ontvangen. Niemand is in staat om voortdurend een leider te zijn en aan alle eisen te voldoen. Dat hoeft ook niet. Het is voldoende om in ontwikkeling te zijn.

De buitenkant gaat om het ‘hoe’. Te veel aandacht voor het ‘hoe’ is niet hetzelfde als leiderschap. Te veel voorzien in de hoe vraag creëert een dogma, een starre manier van doen. Het gaat er juist om om de vraag te stellen: ‘Waar of wat gaat er niet goed?’

De zichtbare buitenkant is een reflectie van jouw leiderschap. Aan de buitenkant ervaar je succes, faal je, zijn er kansen en ontvang je feedback. Jezelf verdedigen, naar een ander wijzen, daar help je je leiderschap niet mee. De buitenkant geeft je reflectie op het hoe, waar of wat moet anders, de binnenkant laat je nadenken over het waarom; waarom ontvang ik deze feedback, wat doe ik er mee?

“Nieuwe leiders durven de uitdaging aan te pakken om organisaties verder te brengen. Ze durven te leren in plaats van zichzelf te moeten bewijzen.”

Thomas Benedict – Directeur en oprichter InContext

Verder in gesprek over nieuw leiderschap?

Contact:
Jeroen van Berkom

Mail mij via:
info@incontext.nl

Telefoon:
+31 35 628 68 48