Kernwaarden zijn pijlers van een sterke bedrijfscultuur

Welk percentage van uw medewerkers kan volgens u foutloos de kernwaarden van uw organisatie opnoemen?
Welk percentage van uw medewerkers kan volgens u foutloos de kernwaarden van uw organisatie opnoemen?
Kernwaarden zijn de drijvende kracht in het behalen van organisatiedoelen

Binnen veel organisaties blijft de aanwezigheid van kernwaarden beperkt tot een poster aan de muur, in plaats van in de hoofden van medewerkers. Laat staan dat medewerkers de kernwaarden weten te vertalen in concreet gedrag, waardoor ze verloren gaan in de waan van de dag en ze hun invloed verliezen.

Dat is zonde omdat de manier waarop medewerkers om gaan met kernwaarden van grote invloed is op de bedrijfscultuur, wat vervolgens bepalend is voor de bedrijfsresultaten. We kennen allemaal wel een organisatie die mede door een sterke bedrijfscultuur grote successen boekt.

Kernwaarden vormen een onderdeel van de bedrijfsvisie. Ze beschrijven wat de organisatie bijzonder maakt ten opzichte van andere organisaties. Op die manier leidt het leven van de kernwaarden tot gedrag dat in lijn is met de visie en strategie.

Voorbeeld

Een concreet voorbeeld is de werving van nieuwe medewerkers. Vaak worden de kernwaarden van een organisatie gebruikt in de wervingscampagne, waardoor ze bepalend zijn voor welke mensen solliciteren.
Wanneer het gedrag binnen een organisatie dan niet in lijn is met de kernwaarden zorgt dit voor een mismatch, met alle gevolgen van dien. Een sterke bedrijfscultuur leidt in dit geval tot een effectiever wervingsproces.

Waarde uit kernwaarden

In een organisatie die waarde haalt uit haar kernwaarden, bespreken medewerkers deze waarden tijdens het dagelijks werk, proberen ze deze toe te passen en geven ze elkaar feedback op het wel of niet naleven van de waarden.

In zo’n organisatie maken kernwaarden een verschil, want juist dan beïnvloeden ze het gedrag van medewerkers.

Om dit te realiseren moeten leiders, managers en teamleiders, gecascadeerd door de gehele organisatie, steeds weer met mensen in dialoog gaan over de kernwaarden.

Kernwaarden game Align

De business game ALIGN helpt hierbij door de kernwaarden van uw organisatie te vertalen naar de dagelijkse praktijk van medewerkers. Spelers krijgen realistische situaties voorgeschoteld die ze herkennen van zichzelf, collega’s of hun managers. Deze situaties brengen dilemma’s met zich mee die gebaseerd zijn op uw organisatie. Het spel vertaalt de keuze die spelers maken naar de mate waarin ze de waarden naleven.

ALIGN is een business game dat werknemers triggert om de dialoog met elkaar aan te gaan over concrete dilemma’s uit de dagelijkse praktijk en ze inspireert om dagelijks te werken volgens de kernwaarden van uw organisatie.

Waarden die in de organisatie verankerd zijn vormen de verbinding tussen de werknemers en de organisatie. Waarden die geleefd worden dragen bij aan het behalen van de organisatiedoelen.

Wat kunt u verwachten?

01

Verbind waarden met gewenst gedrag

Align maakt direct inzichtelijk hoe gedrag in lijn met de kernwaarden van invloed is op het succes van de organisatie, maar ook wat de consequenties zijn van non-compliant behavior op de nieuwe manier van werken.

02

Actieve dialoog

Gedurende verschillende spelrondes worden deelnemers uitgedaagd om met elkaar in discussie te gaan en te reflecteren op de gewenste organisatiecultuur en het bijbehorende gedrag. Op basis van dagelijkse dilemma’s en uitdagingen ervaren deelnemers spelenderwijs hoe de waarden kunnen fungeren als een moreel kompas.

03

Versterk de verbinding

De verbinding tussen werknemers wordt gecreëerd door gezamenlijk te onderzoeken hoe gewenst gedrag eruitziet en hoe dit het succes van de organisatie van versterken. Mensen worden geïnspireerd om samen te werken aan de implementatie van een nieuwe organisatiecultuur.

04

Van papier naar praktijk

Deelnemers worden uitgedaagd om samen dilemma’s op te lossen die overeenkomen met dagelijkse activiteiten in deze organisatie. Na het spel maken de deelnemers in eigen team inzichtelijk op welke wijze de kernwaarden een bijdrage kunnen leveren aan teamdoelstellingen.

En de resultaten?

Chris van Voorthuysen, HR Director Interxion: “For the first time, the core values came to life. It was no longer only a corporate thought, but a new way of working.”

Doorpraten over het implementeren van kernwaarden?

Contact: Thomas Benedict
Doorpraten over het implementeren van kernwaarden?
Want to know more?