Kernwaarden Versterken

Kernwaarden: de drijvende kracht in het behalen van organisatiedoelstellingen

Kernwaarden bepalen in grote mate de identiteit van een organisatie. Ze zijn de drijvende kracht in het behalen van een positieve cultuur, onderlinge samenhang, afstemming en resultaat. Waarom? Kernwaarden vormen de pijlers voor de werkwijze, waar we aandacht aan besteden, wat we beloven aan onze medewerkers en klanten en waar onze prioriteiten liggen. En daarom presteren organisaties met heldere kernwaarden die leven onder medewerkers beter dan bedrijven waar dit niet het geval is.

Verspilling van middelen?

Veel organisaties hebben hun kernwaarden gedefinieerd, maar veel minder organisaties leven ook echt naar de kernwaarden. Hoe is dat binnen jouw organisatie? Als kernwaarden alleen op papier bestaan, dan heeft dat helaas geen enkel effect.

Het belang van kernwaarden
Kernwaarden helpen bij het nemen van (strategische) beslissingen en zijn een essentieel onderdeel van de identiteit van de organisatie. In een organisatie die haar kernwaarden naleeft, zijn deze op het werk onderdeel van gesprek, medewerkers proberen er naar te handelen en geven elkaar feedback op basis van de kernwaarden.

Maar kernwaarden zijn alleen zichtbaar in het dagelijks handelen als ze ook echt leven in het hart en hoofd van iedere medewerker. En dat geeft energie, houvast en leidt tot een grotere bijdrage aan de organisatie.

Kompas
Gedragen kernwaarden zijn een kompas om de koers te bepalen én te houden. Ze helpen om het juiste gedrag te bepalen, standaarden hoog te houden en verbinding te behouden met de visie van de organisatie. En zeker zo belangrijk: een belangrijke bron van trots en cohesie in teams.

Kernwaarden, leiderschap en gedrag

InContext begeleidt organisaties in het ontdekken en definiëren van hun kernwaarden, in lijn met hun afkomst, raison d’être, business model en cultuur. We helpen leiders om deze kernwaarden te leven en daarin een voorbeeld voor anderen te zijn. We ondersteunen medewerkers in het vertalen van de kernwaarden naar concreet gedrag in de dagelijkse praktijk en helpen hen beslissingen te nemen met inachtneming van de kernwaarden.

Bijdrage aan de organisatie
Wij bieden ondersteuning bij het meenemen van de kernwaarden in de belangrijkste processen van de organisatie waarmee ze direct verankerd zijn in het primaire proces. In verkoop, productie en service. Maar vooral in mensgerichte processen, zoals performance management, recruitment, leiderschap en ontwikkeling.

Inspirerend en uitdagend
Het toewerken naar gedragen kernwaarden is een gezamenlijk proces. Onze consultants hebben ruime ervaring in het ondersteunen van (internationale) organisaties en zetten hun expertise graag in bij de ontwikkeling van jouw team. Om kernwaarden op een leuke en uitdagende manier herkenbaar te maken voor alle medewerkers zetten wij graag onze (online) tools in.

Kernwaardenspel TeamworkQT

Om de kernwaarden te laten leven binnen de organisatie moeten leiders, managers en teamleiders op alle niveaus van de organisatie met medewerkers in gesprek blijven over de kernwaarden van de organisatie. Het spel TeamworkQT ondersteunt dit proces door kernwaarden te vertalen naar uitdagingen en dilemma’s uit de praktijk van de spelers. Spelers krijgen realistische situaties voorgelegd die ze herkennen vanuit hun eigen ervaringen en die van hun collega’s en managers, specifiek gebaseerd op de organisatie. Het spel geeft feedback over de mate waarin de keuze van een speler in lijn is met de kernwaarden.

Align is een spel dat de dialoog tussen medewerkers op gang brengt over concrete uitdagingen in het dagelijks werk en dat ze inspireert om de kernwaarden elke dag in de praktijk te brengen. Kernwaarden die geborgd zijn in de organisatie vormen de verbinding tussen medewerkers en de organisatie als geheel. Waarden die geleefd worden dragen sterk bij aan het bereiken van organisatiedoelstellingen.

TeamworkQT

“De kernwaarden kwamen, voor de allereerste keer, echt tot leven. Het was niet langer een bedrijfsvisie, maar een nieuwe manier van werken.”

Chris van Voorthuysen – HR Director Interxion

Wat kan je verwachten?

01. Verbind waarden met gewenst gedrag

TeamworkQT maakt direct inzichtelijk hoe gedrag in lijn met de kernwaarden van invloed is op het succes van de organisatie, maar ook wat de consequenties zijn van non-compliant behavior op de nieuwe manier van werken.

02. Actieve dialoog

Gedurende verschillende spelrondes worden deelnemers uitgedaagd om met elkaar in discussie te gaan en te reflecteren op de gewenste organisatiecultuur en het bijbehorende gedrag. Op basis van dagelijkse dilemma’s en uitdagingen ervaren deelnemers spelenderwijs hoe de waarden kunnen fungeren als een moreel kompas.

03. Versterk de verbinding

De verbinding tussen werknemers wordt gecreëerd door gezamenlijk te onderzoeken hoe gewenst gedrag eruitziet en hoe dit het succes van de organisatie van versterken. Mensen worden geïnspireerd om samen te werken aan de implementatie van een nieuwe organisatiecultuur.

04. Van papier naar praktijk

Deelnemers worden uitgedaagd om samen dilemma’s op te lossen die overeenkomen met dagelijkse activiteiten in de organisatie. Na het spel maken de deelnemers in eigen team inzichtelijk op welke wijze de kernwaarden een bijdrage kunnen leveren aan teamdoelstellingen.