ELIMINEER DE TIEN MEEST VOORKOMENDE FOUTEN BIJ DE EXECUTIE VAN JOUW STRATEGIE

Hoe kan het dat onze strategie niet bijdraagt aan de groei die we voor ogen hebben? Sterker nog, we groeien wel maar niet op de plekken waar we onze organisatie op hebben ingericht.

Pijnpunten

Dit is een van de grootste pijnpunten voor C-suite executives in middelgrote organisaties.

Verkeerde aannames, keuzes en beslissingen leiden tot frustratie. Stomweg omdat je niet ongelimiteerd kan investeren wordt het lastig om verder te groeien; je hebt niet de juiste vaardigheden, expertise en capabilities in huis om aan de nieuwe vraag te kunnen voldoen.

Toch blijft de echte CEO en C-suite executive de honger houden om te groeien. Als strategie consultant en transformatie coach begeleid ik organisaties en hun leiders vaak om deze honger om te zetten in een inclusieve strategische dialoog met (alle) interne en externe stakeholders. Zodat we aan de hand van hun feedback de strategie meer realistisch neer kunnen zetten en je dan ook groeit daar waar je op ingericht bent om te groeien.

Hoe ga ik met deze hongerige CEO’s en C-Suite executives aan de slag? Met een simpele methode: ik hou ze een spiegel voor aan de hand van feedback van verschillende stakeholders en bied ze een raamwerk om hoe effectief strategie te vormen, communiceren en realiseren.

Strategy execution

10 hardnekkige fouten

Mijn collega’s (van InContext) en ik begeleiden meerdere middelgrote organisaties en hun leiders in hun honger naar groei en wat ons opvalt zijn de hardnekkige denkfouten die zijn ontstaan in de vorming, communicatie en de realisatie van de strategie.

Daarom wil ik graag de tien meest voorkomende redenen voor een falende strategie delen.

Vorming

FOUT 1 = bedacht in de ivoren toren ‘De strategie? De strategie… van ons MT? Even denken. Ik volg liever de klantvragen en klantproblemen en die vragen echt iets anders.’

FOUT 2 = blind volgen van marktpotentie rapport ‘In onze divisie wisten we al lang dat onze propositie nooit kon werken in dat segment, toch was het een speerpunt voor de organisatie. Waarom, alleen op advies van de consultant of hadden we daar niet zelf iets van mogen vinden?’

FOUT 3 = verlamming door analyse ‘Een jaar geleden hebben we allemaal het adviesrapport gelezen. Een goed en sterk verhaal. Maar wat doen we er concreet mee? Ligt het in een bureaulade, of durven we niet de volgende stap te nemen? Ik weet het niet. Vertel het mij.’

FOUT 4 = geen keuzes maken ‘Tja 35 speerpunten, succes?!’

01

Communicatie

FOUT 5 = opvolging alleen in niches/silo’s ‘Wat is er eigenlijk gedaan met de strategische initiatieven, ik weet dat business development iets doet. Maar hoe kan ik hier een bijdrage aan leveren?’

FOUT 6 = suffe en vage strategische tekst ‘Ik snap eigenlijk niet waar onze organisatie voor staat en waar ze heen wil. Weet jij het?’

Fout 7 = 100% opgelegd ‘Ik snap dat we ergens heen moeten, maar ik kan moeilijk mijn eigen verhaal kwijt en dit terwijl mijn divisie de afgelopen jaren juist voor meeste groei heeft gezorgd, pijnlijk.’

02

Realisatie

Fout 8 = Niet praktisch ‘Hoe kan ik dit inzetten in mijn dagelijkse functioneren? Leuke tekst, maar wat willen jullie dat ik hiermee doe?’

Fout 9 = Geen voortgangsdialoog ‘Nergens wordt besproken hoe we het doen ten opzichte van de strategie die we hebben afgesproken. Wie houdt dit bij? En moeten we bijsturen of niet? Ik weet het niet.’

Fout 10 = Niet flexibel ‘We boeken voortgang, maar we weten nu al dat we onze strategische keuzes dit jaar zeker moeten aanpassen en her-prioriteren anders missen we de laatste ontwikkelingen en toekomstige omzet.’

03

Inclusief proces

Verander je strategische aanpak: denk van analyse tot executie. Er is niet één organisatie die bewust deze fouten maakt. Toch worden ze gemaakt omdat er op een ouwerwetse manier naar strategievorming gekeken wordt; iets ultiem waar je vooral hele slimme mensen (vaak van buiten) en executives over na laat denken, die dan iets ingenieus opschrijven en vervolgens hun teams de opdracht geven het uit te voeren. Dit werkt niet. Hoe dan wel?

Een nieuwe aanpak gericht op het elimineren van de tien hardnekkige fouten. Probeer strategievorming anders te benaderen. Benader het als een inclusief proces van begin tot eind, in zoverre dit kan, en zorg ervoor dat je zelf in de lead bent, ondersteund door een coach in het proces.

Inhoudelijk betrek je; mensen uit je eigen organisatie, klanten, partners en trendwatcher(s) die jou inspireren in jouw gedachtegang.

typologie team

Hoe werkt dit inclusieve strategie executie proces? We volgen zes ingrediënten:

Open up: elimineer fout 1 & 2

Bedacht in de ivoren toren & blind volgen van marktpotentie rapport.

Sta open voor de buitenwereld en je eigen organisatie door te luisteren naar wat er speelt.

Door deze inzichten en feedback om te zetten naar nieuwe ideeën speel je meer in op de echte behoeftes en kun je groei makkelijker realiseren.

01

Focus: elimineer fout 3 & 4

Verlamming door analyse & geen keuzes maken.

Ga een aantal dagen als C-suite in een inspirerende omgeving zitten en zorg dat er mensen uit de organisatie en van buiten ideeën inbrengen. Dit kan gevoed worden door een kwalitatieve en kwantitatieve analyse vooraf. Deze data biedt de leiders een duidelijke context, inspiratie en ideeën.

Bespreek en evalueer deze en kom dan met een concrete focus door het creëren van spotlights op specifieke ambities, zodat de organisatie hiermee aan de slag kan.

02

Design: elimineer fout 5

Opvolging alleen in niches/silo’s.

De uitdaging is om de ambitie te realiseren. Hoe gaan we het doen?

Zet een tweeledig traject op: vraag de verschillende takken om dit in te vullen met ideeën/initiatieven (het liefst cross-functioneel) en zorg voor een overkoepelend team die hierin gaat ondersteunen om tractie te creëren.

03

Inspire: elimineer fout 6

Suffe en vage strategische tekst.

nformeer en betrek de organisatie op een ludieke wijze: inspirerende berichten, strategische dialoog en/of focusgroepen.

Daarnaast zorg je ervoor wanneer er een strategie ligt er de ruimte wordt genomen mensen te betrekken bij de uitrol van deze boodschap en hen deze boodschap te laten doorleven en eigen te laten maken.

04

Design: elimineer fout 5

100% opgelegd & niet praktisch.

De organisatie moet door de leiders geïnspireerd worden in woord, gedrag en actie en uitgenodigd worden om bij te dragen aan de ambities.

Neem niet de rol van oplegger, controleur of afstraffer maar neem obstakels weg en zorg dat de resources en tools beschikbaar zijn om succesvol te kunnen zijn. Help daarnaast bij het doorvertalen naar afdelingen en teams, zodat zij er concreet mee aan de slag kunnen.

05

Empower: elimineer fout 9 & 10

Geen voortgangsdialoog & niet flexibel.

Betrek je mensen in de strategie en geef de ruimte om hun persoonlijke visie af te laten stemmen op deze strategie.

Neem het op in de HR-cyclus, performance gesprekken, reguliere business updates en maak budget vrij voor de strategische initiatieven en omarm nieuwe gave initiatieven.

06
man die in spiegel kijkt

Werkende aanpak

Kortom, stil de honger naar groei met een werkende strategie aanpak

Wil jij jouw strategie laten bijdragen aan de groei die je voor ogen hebt? Kies er dan bewust voor om niet in de veel gemaakte fouten van strategievorming te stappen. Houd jezelf de spiegel voor door interne en externe stakeholders te betrekken en zorg voor een duidelijk proces van inzicht tot executie en gebruik het raamwerk van de zes elementen voor een inclusief strategie executie proces.

Ga jij de uitdaging aan door een andere, meer persoonlijke aanpak te kiezen? Dan maak je het jouw organisatie makkelijk om aan te sluiten op deze strategie en zo zet je een veel realistischere ambitie neer in hoe en waar te groeien.

Neem bewust het heft in handen om een van je grootste pijnpunten, als C-suite executive, een niet werkende strategie weg te nemen. Het klinkt makkelijk en dat is het eigenlijk ook.

Meer inspiratie: Nail your vision and strategy Flow in strategy execution Case: Mammoet

Verder van gedachten wisselen over strategie executie?

Directeur en oprichter van InContext Consultancy Group

Contact:
Thomas Benedict 

Mail mij via:
info@incontext.nl

Telefoon:
+31 35 628 68 48