Team Flow Index: de beste feedback voor uw team

Versnel de groei, afstemming en ontwikkeling van uw team met TFI. Feedback, dialoog en actie voor de beste team performance.

Moderne organisaties zijn gebouwd op succesvolle, high-performing en geolied opererende teams. Elk team moet voortdurend groeien en ontwikkelen om succesvol te blijven.

Nu steeds meer organisaties Agile samenwerkingsmodellen ontwikkelen, moeten teams over de nieuwste, krachtigste tools beschikken om uitdagingen het hoofd te bieden en te presteren in een semi-autonome omgeving.

Team Flow Index | In de praktijk:
Play
De groei van succesvolle teams

TFI (Team Flow Index) is een innovatieve tool die teams helpt kansen voor groei en ontwikkeling te identificeren, te bespreken en te benutten. Met TFI kan het team zijn eigen functioneren analyseren en vergelijken met een benchmark. Het is een real-time, virtuele activiteit die onmiddellijk gedetailleerd inzicht biedt in wat goed gaat en wat hindernissen zijn – zonder persoonlijk of pijnlijk te worden.

De tool is uitgerust met een complete bibliotheek van succesfactoren met bijbehorende ontwikkelopties. Daarmee wordt het eenvoudig om gewenste ontwikkelingen te vertalen in een uitvoerbare roadmap, met of zonder facilitering. In een later stadium gebruikt u de Team Flow Index om de ontwikkeling van het team te monitoren en de reis naar groei te vervolgen.


TFI leidde tot een waardevolle dialoog, concrete acties en resultaat op korte termijn.

Edwin Burgers - Delivery lead High performance teams

Team Flow Index

Klik op een item om meer te zien


De factoren van Team Performance

De Team Flow Index biedt diepgaand inzicht in factoren die uw team helpen presteren of hinderen. Het Team Flow Index model bestaat uit vier categorieën (Design, Fuel, Engagement, Identification) en 20 onderliggende factoren. Deze factoren zijn ontleend aan de 17 populairste tools voor teamontwikkeling.

Connected

De factoren in deze categorie betreffen het vermogen van de teamleden om informatie te verwerken, belangen af te wegen, conflicten op te lossen, vertrouwen te wekken en van elkaar te leren, zonder directe interventies door de teamleider.

Deze categorie is vooral belangrijk voor teams die complexe operaties managen en coördineren.

Committed

De factoren in deze categorie zijn gericht op de toewijding van de teamleden bij het team.

Hoewel sommige van die factoren van belang zijn voor elk team, is deze categorie vooral relevant voor teams die permanent innoveren en grenzen verleggen en totale inzet eisen van de individuele teamleden.

Enabled

Deze categorie omvat vijf factoren die de basiselementen vormen van samenwerking.

Deze factoren zijn vooral van belang wanneer een team nieuw is, of wanneer de prestaties van individuele leden de belangrijkste deliverables van het team zijn.

Energized

De vijf factoren in de categorie kracht motiveren teamleden om energie te steken in het team en zijn doelstellingen.

Deze categorie is vooral belangrijk wanneer een team zijn productiviteit wil versterken. Kracht is altijd belangrijk voor het succes van teams, maar hier gaat het vooral om teams met gezamenlijke doelen en doelstellingen en voor wie voortdurende verbetering belangrijk is.

Team Flow Index

De factoren van Team Performance

De Team Flow Index biedt diepgaand inzicht in factoren die uw team helpen presteren of hinderen. Het Team Flow Index model bestaat uit vier categorieën (Design, Fuel, Engagement, Identification) en 20 onderliggende factoren. Deze factoren zijn ontleend aan de 17 populairste tools voor teamontwikkeling.

01 / Connected

De factoren in deze categorie betreffen het vermogen van de teamleden om informatie te verwerken, belangen af te wegen, conflicten op te lossen, vertrouwen te wekken en van elkaar te leren, zonder directe interventies door de teamleider.

Deze categorie is vooral belangrijk voor teams die complexe operaties managen en coördineren.

02 / Committed

De factoren in deze categorie zijn gericht op de toewijding van de teamleden bij het team.

Hoewel sommige van die factoren van belang zijn voor elk team, is deze categorie vooral relevant voor teams die permanent innoveren en grenzen verleggen en totale inzet eisen van de individuele teamleden.

03 / Enabled

Deze categorie omvat vijf factoren die de basiselementen vormen van samenwerking.

Deze factoren zijn vooral van belang wanneer een team nieuw is, of wanneer de prestaties van individuele leden de belangrijkste deliverables van het team zijn.

04 / Energized

De vijf factoren in de categorie kracht motiveren teamleden om energie te steken in het team en zijn doelstellingen.

Deze categorie is vooral belangrijk wanneer een team zijn productiviteit wil versterken. Kracht is altijd belangrijk voor het succes van teams, maar hier gaat het vooral om teams met gezamenlijke doelen en doelstellingen en voor wie voortdurende verbetering belangrijk is.

Digitaal, smart en door data gedreven

Ontwikkeld voor teams van vandaag

Team Flow Index (TFI) is gebouwd met de kennis en digitale techniek van vandaag voor teams en squads die werken in moderne organisaties. De tool is snel, eenvoudig, veilig en anoniem.

TFI ontwikkelt real time samengestelde data en rapporten, zodat het team direct met de verzamelde gegevens aan de slag kan. Daarmee blijft het energieniveau hoog. Het bevordert een constructieve dialoog over verbetering, zonder bestaande kwaliteiten en prestaties uit het oog te verliezen.

Wat een medicijn is voor het ene team, vergiftigt het andere

TFI werkt niet met een eenduidig model voor teams. De tool past unieke benchmarks toe, zodat uw team tegen een relevante benchmark wordt afgezet die past bij de taken en de werkomgeving van uw team. Dat is van cruciaal belang, omdat de ervaring ons heeft geleerd dat wat een medicijn is voor het ene team, het andere vergiftigt.

TFI voorziet uw team van zeer relevante feedback en uitkomsten die direct kunnen worden omgezet in reële, tastbare verbeteringen.

Door data gedreven

TFI is een intelligente tool die op een unieke manier werkt aan de voortdurende verfijning en verbetering van de gebruikte benchmarks. De teamdata worden opgeslagen, zodat team performance over tijd meetbaar is. Uw teamdata kan zelfs worden ingezet voor de ontwikkeling van bedrijfsspecifieke benchmarks, om de feedback aan uw teams nog specifieker te maken.

Met de Team Flow Index kunt u:
  • Dynamische benchmarks gebruiken voor elk soort team
  • Voor elk team in uw organisatie key performance-factoren identificeren
  • Een efficiënt, compleet en inzetbaar beeld creëren van Team Performance Factoren
  • Een benchmark voor de team performance opstellen
  • Een gezamenlijke roadmap voor teamontwikkeling uitzetten
  • De teamontwikkeling monitoren
  • Permanent leren: data-gedreven ontwikkeling van bedrijfsspecifieke benchmarks en succesfactoren per team
  • Prioriteiten voor teamontwikkeling vaststellen


Onze dialoog over team performance zat muurvast. TFI fungeerde als breekijzer om het echte gesprek op gang te brengen.

Steve van Hulle - Managing Director Boskalis Marine Services

Team Flow Index: feedback, dialoog en actie voor de beste team performance.

Contact: Joost Peters
Team Flow Index: feedback, dialoog en actie voor de beste team performance.
Want to know more?