Facet5 is de sterkste en helderste online persoonlijkheidsvragenlijst van dit moment.
Wetenschap

Facet5 geeft managers en HR-professionals snel inzicht in het gedrag, de motivatie, houding en ambitie van mensen. Facet5 is uniek omdat het wetenschappelijk grondig is onderbouwd én klare taal spreekt.

Concrete rapportage

Het zeer uitgebreide en toegankelijke persoonlijke rapport geeft antwoord op vragen als:

  • Hoe werkt dit team samen en wat zijn mogelijkheden voor verbetering?
  • Op welke manier is deze persoon inpasbaar in een specifiek team?
  • In welke competenties kan mijn medewerker nog groeien?
  • Hoe kan ik de manager van deze persoon houvast bieden in de aansturing?
  • Wat zijn sterke en minder sterke kanten van deze (nieuwe) medewerker en wat kan ik van hem of haar in de praktijk verwachten?

Verrassende inzichten

De diepgang van Facet5 grenst aan het ongeloofwaardige. Deelnemers geloven vaak niet dat hun persoonlijke rapporten automatisch gegenereerd zijn, omdat de terugkoppeling zo to the point is.

Facet5 is gedurende vele jaren geperfectioneerd en uitgebouwd. Het systeem wordt jaarlijks door meer dan tienduizend mensen ingevuld en de informatie die het systeem daarmee verzamelt wordt voortdurend benut om het systeem verder te verfijnen en te verbeteren.

Facet5 biedt verschillende toepassingen

  • Focus op specifieke competenties
  • Audition: een beoordeling afgezet tegen een specifiek competentieprofiel
  • Teamscape: een vergelijking van individuele rapporten, samengevoegd in een teamrapportage
  • Focus op leidinggeven: een praktisch overzicht voor de manager, met do’s & don't’s
  • Werkvoorkeuren: een overzicht van drijfveren en motivatie

Meer over Facet5?

Contact: Sophie Leussink
Meer over Facet5?
Want to know more?