Visie & strategie

Visie

Een goede visie geeft een organisatie identiteit en bestaansrecht. Het definieert gedeelde waarden en hoe succes eruitziet. Het geeft alle betrokkenen een reden om zorg te dragen voor de organisatie. De visie verwoordt de gezamenlijke ambitie; het ultieme langetermijndoel van de organisatie, iets om naartoe te werken. Een visie biedt hiermee een uitgangspunt voor de strategie; de manier waarop invulling wordt gegeven aan het bereiken van de ambitie. Onze consultants hebben hier veel ervaring mee en ondersteunen je graag in het formuleren van en invulling geven aan de visie van jouw organisatie.

Wil je meer weten over onze aanpak bij visie- en strategie trajecten? 

Neem contact op

Strategie

Strategie gaat over het maken van keuzes in een complexe en veranderende omgeving, het toewijzen van de beschikbare schaarse middelen om de gewenste resultaten te behalen. De wereld is minder voorspelbaar en aan verandering onderhevig, strategisch denken is daarom niet meer alleen de verantwoordelijkheid van senior leiders. Leiders en teams binnen de gehele organisatie dienen strategisch na te denken over het bereiken van hun doelstellingen.

Om een strategie te kunnen bepalen wordt eerst de context in beeld gebracht. Vragen worden beantwoord en mogelijkheden worden gedefinieerd. InContext consultants ondersteunen en begeleiden je bij het maken van keuzes over het toewijzen van middelen en welke kansen op de korte en lange termijn nagestreefd worden.

Wat je kunt verwachten:

Betrokkenheid

InContext begeleidt de verkenning, verbeelding, conceptualisatie, formulering en implementatie van visie en strategie voor kleine en grote organisaties en organisatieonderdelen. Aan de formulering van de visie en strategie dienen alle levels binnen de organisatie een bijdrage te kunnen leveren zodat iedereen zich er ook mee verbonden voelt. Vooral binnen grote organisaties is dit een complexe opgave. Onze consultants verzorgen een maatwerk aanpak zonder chaos, eindeloze processen of besluiteloosheid.

01

Definiëren en formuleren

Onze consultants begeleiden groepen in het nemen van de stappen die leiden tot het formuleren van de visie en strategie. Elke bijeenkomst wordt uitgebreid voorbereid, met zorg en aandacht begeleid en zorgvuldig vastgelegd, waarbij behaalde resultaten als input voor vervolgstappen dienen.

02

Omarmen van de visie en strategie

InContext werkt nauw samen met experts uit de organisatie in het creëren en in de praktijk brengen van een communicatieplan. Dit plan zorgt er voor dat de visie en strategie niet alleen begrepen worden, maar ook omarmd worden door iedereen in de organisatie. We gaan graag de uitdaging aan om met creatieve, aansprekende tools, zoals spellen en simulaties, in te zetten medewerkers niet alleen te betrekken bij, maar ook onder te dompelen in de nieuwe organisatie en hen te laten ervaren hoe ze de visie en strategie succesvol na kunnen leven.

03

Visie en strategie komen tot leven

InContext ondersteunt organisaties in het tot leven brengen van de visie en strategie in de gehele organisatie en de doorvertaling naar acties, keuzes en gedrag in de dagelijkse praktijk. De belangrijke doelstelling is dat tijdens het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden, in de manier waarop de interactie tussen mensen onderling en met klanten plaatsvindt,  de visie en strategie echt tot leven komen.

04

Meer dan aandeelhouderswaarde

Een organisatie die haar doelstelling breder formuleert dan het maximaliseren van aandeelhouderswaarde, zal uiteindelijk meer aandeelhouderswaarde creëren. Een waardevolle, doordachte reden van bestaan betaalt zich uit. De weg om daar te komen is echter geen makkelijke weg. Het bedenken van een passende strategie is een rationeel proces en echt weten waar je strategie je heen moet brengen vraagt om visie. Het gaat uiteindelijk om de identiteit, hoe mensen zich voelen bij de organisatie en de waarden die de organisatie uitdraagt in haar dagelijkse handelen. Wanneer daar voldoende aandacht aan gegeven wordt vormt zich een toekomst waar je samen aan wilt bouwen.

“Een goede visie en strategie zijn dagelijkse referentiepunten voor de gehele organisatie.”

Thomas Benedict – Directeur en oprichter InContext

In gesprek over jouw visie en strategie?

Contact:
Jeroen van Berkom

Mail mij via:
info@incontext.nl

Telefoon:
+31 35 628 68 48