Een scherpe visie en strategie

In de huidige snel veranderende markt zien organisaties zich geconfronteerd met een overvloed aan uitdagingen en kansen. Het is daarom noodzakelijk dat u duidelijke keuzes maakt om uw doel te bereiken langs de weg die u bepaalt.
In de huidige snel veranderende markt zien organisaties zich geconfronteerd met een overvloed aan uitdagingen en kansen. Het is daarom noodzakelijk dat u duidelijke keuzes maakt om uw doel te bereiken langs de weg die u bepaalt.
Een krachtige visie vertaald in concreet handelen

InContext werkt samen met opdrachtgevers om hun visie te ontwikkelen en aan te scherpen, een kristalheldere strategie te bepalen en die te vertalen in actie.

Wij steunen u bij het heroverwegen van uw business en wij coachen uw (toekomstige) directieleden en MT’s in hun ambities en helpen hen barrières te slechten.

Onze business coaches stellen uw staf in staat uitdagingen het hoofd te bieden, zoals bij snel veranderende behoeftes van klanten, marktverschuivingen, technische mogelijkheden of beperkingen van het huidige businessmodel.

Zij ondersteunen hen met inspirerende visie en persoonlijke branding, de omgang met gecompliceerde uitdagingen en opties, en ingrijpende keuzes op de weg naar hun doel.


Doorbreek barrières

Onze businesscoaches baseren hun aanpak op uw behoeftes en richten het coachen van leiders op de groei van uw organisatie.

Maar onze prioriteit is het bieden van doorbraken. Met ‘doorbraken’ bedoelen wij: ‘plotselinge, dramatische en belangrijke ontdekkingen en ontwikkeling.’

Een doorbraak met CEO’s, business unit managers, MD’s

Wij breken met u door barrières naar inspirerend leiderschap, branding, organisatie-ontwikkeling (likeability), managementteampotentieel en de omgang met essentiële stakeholders.

Wij ontwikkelen met u krachtige business- en investeringsplannen op basis van uw ambities en organisatorische drivers en wij helpen bij het bepalen van uw strategische basis en prioriteiten.

Met u bepalen we:

 • hoe u uw belangrijkste business-drivers beïnvloedt
 • hoe de dynamische omgeving functioneert
 • hoe u uw gewenste doelen bereikt en (optimale) groei realiseert
 • hoe u nieuw kapitaal, budget en talent aantrekt

Een doorbraak met andere directeuren op C-niveau en MT-leden

Wij breken met u door barrières om:

 • leiderschap en managementkwaliteit te ontwikkelen
 • een cultuur te bevorderen die groei en inzicht oplevert
 • bereidheid tot samenwerking bevordert in het hele bedrijf

Commerciële doorbraken
Wij helpen met het stellen van ambitieuze doelen, het begrijpen van uw klanten en uw unieke meerwaarde. met het ontwikkelen van een fundamenteel inzicht in uw klanten en vertaal dat in aantrekkelijke proposities, een multi-channel aanpak en individuele targeting.

Operationele en technische doorbraken
Wij helpen uw effectiviteit, efficiency en kwaliteit in uw organisatie te versterken door het implementeren van innovatieve werkwijzen, technische en product-roadmaps en management van de projectenportefeuille.

HR & transformatiedoorbraken
Wij helpen u uw kernkwaliteiten te versterken door te richten op uw toekomstige behoefte met het aantrekken van talent, het ontwikkelen van capaciteit, het ontwerpen van een transformatiepad en te werken aan het vermogen om duurzaam te veranderen.

InContext heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de grote stappen voorwaarts die we hebben gezet. Iedereen deelt de visie en we houden ons bezig met onze prioriteiten.

Valerie Sieruin - Danone Baby Nutrition Quality & Food Safety

3 kernpunten om barrières te doorbreken

01

Inspireer met een sterke visie

Een sterke visie is een afgemeten combinatie van de volgende elementen:

 • waarom de organisatie bestaat (inspirerende missie),
 • waar de organisatie voor staat (kernwaarden en overtuigingen) en
 • wat de organisatie wil bereiken (doelen).

InContext werkt met u om leiders, medewerkers en andere stakeholders te betrekken bij het ontwerpen en ontwikkelen van een inspirerende visie.

Deze visie vormt de basis van een gerichte strategie en een sterke cultuur.

Die geeft richting en biedt handvatten voor het nemen van duidelijke beslissingen, en de visie inspireert mensen tot pro-actief handelen.

02

Strategische doorbraken met (toekomstige) executives

Als uw doelstellingen zijn bepaald, is duidelijkheid nodig over hoe uw organisatie die denkt te gaan bereiken.

U moet een kristalheldere, makkelijk te begrijpen strategie bepalen. Het bepalen van strategische uitgangspunten, succesfactoren en initiatieven zal mensen helpen zich op de juiste prioriteiten te richten.

Die strategische focus helpt u silo’s af te breken en mensen aan te moedigen om samen te werken en de strategie te laten gebeuren.

InContext steunt het realiseren van strategische doorbraken met (toekomstige) executives in uw organisatie, door:

 • Business coaching: samen werken aan businessplannen, investeringsplannen en plannen voor organisatie-ontwikkeling.
 • Inspirerende strategische sessies met de gehele organisatie of afzonderlijke business-units.
 • Leiderschapsprogramma’s: coaching van directeuren en C-level executives (een programma van een jaar of simulaties voor toekomstige leiders).
03

Activeer uw strategie

Organisaties hebben de neiging 80% van hun tijd te investeren in het ontwikkelen van een visie en strategie, en slechts 20% in het realiseren en uitvoeren ervan. Dat is de belangrijkste reden waarom visie en strategie niet op alle niveaus van de gehele organisatie worden uitgevoerd.

InContext helpt u met:

 • Het ervaren van de consequenties van uw strategische keuzes en de aanpassing ervan in realistische scenario’s (d.w.z. war gaming/scenario-play).
 • Het activeren van uw strategie middels business simulaties waarbij mensen ervaren wat de strategie in de praktijk betekent, wat de richting voor de toekomst is, hoe succes wordt geboekt en hoe zij de strategie kunnen vertalen naar hun dagelijkse handelen in het bedrijf.
 • Het creëren van ritme in de uitvoering en het ontwikkelen van aanpassingsvermogen (d.w.z. middels kwartaal-reviews en performance management). Wij bouwen aan een permanente feedbackcultuur, gericht op voortdurende verbetering.
F**k mediocrity

Wij stoppen niet voordat u uw visie en strategie volledig in uw DNA heeft opgenomen, zowel van uzelf als van uw organisatie.

Wij betrekken leiders en medewerkers met beproefde methodes voor creative design en samenwerkingsformats, en coachen leiders bij het activeren van de vastgestelde strategie, het implementeren in achtereenvolgende businessunits of afdelingen en het vertalen in duidelijke, praktische acties.

F**k mediocrity. Wij doorbreken barrières en gaan voor topresultaten.

Als wij klaar zijn heeft u een sterkere, persoonlijke band met de organisatie en bent u meester over de implementatie van uw visie en strategie.

Het resultaat is een team van zeer betrokken medewerkers die prestaties, klantentrouw en merkwaarde opstuwen, een goed verhaal vertellen en uw financiële resultaten een boost geven.

Rethink your business

Contact: Stanley Wylenzek
Rethink your business
Want to know more?