Teamontwikkeling

Het vormen en ontwikkelen van succesvolle teams is een van de sleutels tot het realiseren van bijzondere resultaten. Dat is een uitdaging, maar als het lukt is er veel meer mogelijk. InContext helpt teams en hun leiders om het onmogelijke mogelijk te maken.
Het vormen en ontwikkelen van succesvolle teams is een van de sleutels tot het realiseren van bijzondere resultaten. Dat is een uitdaging, maar als het lukt is er veel meer mogelijk. InContext helpt teams en hun leiders om het onmogelijke mogelijk te maken.
Een succesvol team ontstaat niet bij toeval – het wordt ontworpen

InContext heeft meer dan 20 jaar ervaring in het coachen en ontwikkelen van teams. Onze teamcoaches helpen bij het binnenhalen van de juiste mensen, het noodzakelijke prestatieniveau vast te stellen, silomentaliteit te doorbreken,  conflicten op te lossen (in plaats van te  omzeilen), onnodige ballast los te snijden en ieders unieke kwaliteiten te mobiliseren.

Een teamcoach van InContext begeleidt, helpt, houdt een spiegel voor en confronteert. Hij of zij faciliteert en haalt knelpunten boven tafel. Zo nodig hanteert de coach tools om problemen te analyseren en het team te ondersteunen. De teamcoach weet ook wanneer het tijd is om zich terug te trekken omdat het team klaar is om zelf de verantwoordelijkheid te nemen om zelfstandig verder te ontwikkelen, groeien en presteren. 

Wat kunt u verwachten?

01

Bouw uw team

We stellen een teamprofiel vast, op basis van persoonlijkheidsprofielen, geteste skills en de ontwikkeling van een diepgaand inzicht in de taken van het team. 

Wij helpen bij het vaststellen of de teamleden elkaar aanvullen, maken blinde vlekken zichtbaar en trainen de teamleden om effectief samen te werken. Wij brengen in kaart in hoeverre waarden en overtuigingen van de teamleden op elkaar aansluiten en onderzoeken of zij niet alleen in naam, maar ook werkelijk onderdeel zijn van het team.  Dat creëert de perfecte balans tussen samenwerking en competitie en leidt tot optimale prestaties.

02

Analyseer uw team

Wij bepalen wat de sterke en zwakke kanten van het team zijn en stellen de teamleden in staat tot het leveren van het beste resultaat.

De taken en de context van de teams variëren, en daarmee varieert ook de definitie van wat ‘een team’ is. Met state-of-the-art tools stellen we vast wat het team nodig heeft om zijn werk goed te doen. We kijken naar de samenstelling, structuur en het leiderschap, rekening houdend met de context, de omgeving en de taken.

Wij analyseren en geven feedback. Wij werken samen met het team, in totale betrokkenheid, zodat zij hun doel bereiken.

03

Synergie in uw team

Wij bouwen aan teams die gefocust zijn en synchroon samenwerken.

Wij houden de teamleden een spiegel voor, zodat zij zichzelf en elkaar beter begrijpen, inzien wat hun sterke kanten zijn, op welke gebieden nog ruimte is voor ontwikkeling en wat potentiële spanningsvelden zijn.

Wij stellen teams in staat hun krachten te combineren, hun werkwijzen te harmoniseren en te voorkomen dat latente problemen destructief gaan woekeren. Een team is niet succesvol als het potentieel niet gefocust blijft. 

04

Optimale teamprestaties

Wij verzamelen en analyseren de feedback van buiten het team en confronteren de teamleden daarmee. Daardoor begrijpen de teamleden beter wat het effect van hun manier van werken en van hun prestaties is op anderen.

Wij helpen vervolgens met het definiëren van paden die leiden tot verbetering van de benodigde skills. Met de juiste KPI’s en een open feedback-loop is het team in staat om de eigen prestaties te monitoren. Zo blijft het team zichzelf continu verbeteren. 

De resultaten

Het proces dat een team oplevert dat voortdurend goed presteert is niet altijd pijnloos. Met oprecht respect voor alle betrokkenen dagen wij de teamleden uit en confronteren wij hen met als enig doel te groeien en te ontwikkelen. Als u bereid bent problemen aan te pakken die voorheen onder het tapijt werden geveegd, als u de samenwerking op een hoger niveau brengt en duidelijke keuzes maakt en prioriteiten stelt, dan zal uw team succesvol worden en bijzondere prestaties leveren. 

Een unieke mix van:

Team dialoog

 • Uw strategie op één A4-tje, zodat de organisatie de boodschap helder en consistent kan delen;
 • De strategie vertaald op individueel niveau, zodat uw mensen geholpen worden inzicht te krijgen in hoe zij kunnen bijdragen aan het succes van de organisatie;
 • Een krachtig verhaal met het ‘wat’, ‘waarom’ en ‘hoe’ van de strategie;
 • Vaststelling van het ‘Team’, om de zakelijke doelstellingen te halen. 

Tools

 • Het InContext ‘Team Flow Index’ teamanalysemodel;
 • Facet5 persoonlijkheidsprofiel;
 • ‘One page’ strategisch plan;
 •  ALIGN – Business game gericht op het delen van de waarden van uw organisatie;
 • Bedrijfssimulatie, om het grotere geheel van uw team in de organisatie en uw rol daarin inzichtelijk te maken. 

Oefeningen

 • Outdoor en indoor ervaringen die focussen op effectief teamwork, leiderschap en samenwerken; 
 • Facet5 Teamscape voor het vaststellen van valkuilen en kansen voor elk uniek team. 

Maak uw team succesvol

Contact: Jeroen van Berkom
Maak uw team succesvol
Want to know more?