Teamontwikkeling

Tegenwoordig is het creëren en ontwikkelen van succesvolle teams essentieel voor organisaties. Maar: hoe zorg je dat een team goed functioneert en dat blijft doen? InContext helpt teams en hun leiders om het onmogelijke mogelijk te maken.
Tegenwoordig is het creëren en ontwikkelen van succesvolle teams essentieel voor organisaties. Maar: hoe zorg je dat een team goed functioneert en dat blijft doen? InContext helpt teams en hun leiders om het onmogelijke mogelijk te maken.
Een succesvol team ontstaat niet bij toeval – het wordt ontworpen

Het is inmiddels algemeen bekend dat de ‘digitale revolutie' een grote impact heeft op organisaties. Denk bijvoorbeeld aan het implementeren van nieuwe organisatiestructuren en processen, agile werken, zelfsturende teams met autonomie en een focus op continue innovatie en verbetering.

Daarnaast vindt er een verandering plaats in de wijze waarop er door mens en machine gewerkt wordt. Standaardtaken worden overgenomen door computers en robots en werknemers houden zich steeds meer bezig met de menselijke kant van de business. Bovendien bestormen millennials en ‘GenZ’ in rap tempo de werkvloer. Hun vaardigheden en behoeftes verschillen significant met die van de vorige generaties.

Veel teams hebben moeite om samen beter te presteren dan hun beste teamlid alleen zou kunnen. Dat zorgt dat het werken in een team vaak meer kost dan het oplevert. Het kan ook anders: InContext helpt leiders om proactief te anticiperen en handelen op interne en externe invloeden om high-performance teams te creëren. Een succesvol team ontstaat namelijk niet bij toeval, het wordt zorgvuldig ontworpen.

Wat kunt u verwachten?

01

Context en doelstellingen

We stellen een teamprofiel vast, op basis van persoonlijkheidsprofielen, geteste skills en de ontwikkeling van een diepgaand inzicht in de taken van het team.

Wij helpen bij het vaststellen of de teamleden elkaar aanvullen, maken blinde vlekken zichtbaar en trainen de teamleden om effectief samen te werken. Wij brengen in kaart in hoeverre waarden en overtuigingen van de teamleden op elkaar aansluiten en onderzoeken of zij niet alleen in naam, maar ook werkelijk onderdeel zijn van het team. Dat creëert de perfecte balans tussen samenwerking en competitie en leidt tot optimale prestaties.

02

Elk team is uniek

Elk team werkt in een unieke context en daaruit voortvloeiende taken, processen en rollen. Daardoor varieert de definitie van wat ‘een team’ is.

De basis voor elk succesvol team is vertrouwen. Door de inzet van state-of-the-art tools en werkvormen worden teamleden zich bewust van hun eigen gedrag en het effect daarvan op anderen. Dit zorgt voor een gemeenschappelijke taal over (on)gewenst gedrag en legt een basis van vertrouwen. (of creëert een veilige omgeving om in te groeien?)

Enkele tools die we regelmatig inzetten voor teams:

Linkxs

Team Flow Index

Facet5

03

Optimaliseer de team performance

Binnen de meeste teams is er geen gebrek aan inhoudelijke expertise. De kansen voor groei liggen veelal op andere gebieden, bijvoorbeeld samenwerking, constructieve feedback en het voeren van open en eerlijke gesprekken. InContext werkt met concrete modellen en tools zodat teams direct aan de slag kunnen. Daarbij is het uitgangspunt dat het niet zweverig moet zijn, maar bijdraagt aan concrete en meetbare resultaten voor het team en impact op de business.

04

Focus op continue ontwikkeling

Veel teams ondervinden dagelijks verschillende dynamieken: er wordt aan verschillende projecten gewerkt, teams wisselen van samenstelling en ook emoties hebben hun invloed op de sfeer. Daarom zorgt InContext dat er binnen trajecten tijd wordt ingeruimd voor evaluatie en reflectie, bijvoorbeeld in de vorm van retro’s. Zo worden knelpunten op een constructieve wijze bespreekbaar gemaakt. Dat leidt tot continue ontwikkeling, verbetering van de team performance en uiteindelijk flow.

Maak uw team succesvol

Contact: : Joost Peters
Maak uw team succesvol
Want to know more?