TRANSFORMATIE ALS CHANGE PLATFORM

Organisaties staan steeds vaker voor nieuwe uitdagingen door de snel veranderende markt, nieuwe technologieën, data mogelijkheden, vraag naar optimale klant- en werknemerservaring en transparantie. Kortom, de Future of Work vraagt u om na te denken over uw relevantie en het slim leveren van concrete toegevoegde waarde voor uw medewerkers, klanten, partners, aandeelhouders en de maatschappij.
Organisaties staan steeds vaker voor nieuwe uitdagingen door de snel veranderende markt, nieuwe technologieën, data mogelijkheden, vraag naar optimale klant- en werknemerservaring en transparantie. Kortom, de Future of Work vraagt u om na te denken over uw relevantie en het slim leveren van concrete toegevoegde waarde voor uw medewerkers, klanten, partners, aandeelhouders en de maatschappij.
Blokkades voor transformaties

De nieuwe uitdagingen kunnen leiden tot frustraties bij directies, HR directeuren en Change leads. Er kunnen 5 blokkades voor transformaties worden geïdentificeerd:

 1. Te weinig focus op strategische prioriteiten
  “Er is te veel aandacht en er worden te veel resources ingezet voor weinig waarde toevoegende taken.”
 2. Te veel escalaties van kleine problemen
  “Mensen pakken zelf geen initiatief en eigenaarschap.”
 3. Te veel politiek en eigen belang eerst
  “Er gebeurt niet wat er is afgesproken. Ik zie geen effect, sterker nog, ik word gesaboteerd. Ik heb beperkt inzicht in waar we nu echt mee bezig zijn en ideeën worden niet gedeeld.”
 4. De waan van de dag regeert
  “Mijn mensen ontwikkelen zich niet. Er zijn een hoop talenten gefrustreerd aan het werk of zelfs ziek thuis.”
 5. Mensen verbinden zich niet meer met de organisatie
  “Talent loopt weg, het is moeilijk ambitieuze talenten aan te trekken. Ik merk dat ik ze anders moet motiveren maar ik vind het moeilijk om te bepalen hoe ik dat moet doen.”


Change als Platform

01

We werken in uw context, met duidelijke visie en uitdaging.

 • Via doelgericht handelen, waarde-creatie en langetermijndenken.
 • Via klant- en toekomstgericht denken.
 • Via de kracht van uw huidige succes en het doorbreken van blokkades.
 • Via transitie (bovenstroom) en transformatie (onderstroom).


02

We experimenteren; Zonder durf blijft u nadenken en uitstellen.

 • Via experimenten, incrementeel verbeteren en opschalen van succes.
 • Via multidisciplinaire teams op Hotspots voor verandering.
 • Via Change Leaderschip. Met u als eigenaar.
 • Via onze inzichten, kennis, expertise en een dosis humor.
03

We blijven in verbinding met uw organisatie.

 • Via games en simulaties om de toekomst te ervaren.
 • Via rol- en leiderschapsprogramma’s.
 • Via guerrillatactieken en dialoog met uw organisatie.
 • Via de informele & formele organisatie.
Change als Platform in uw organisatie

U kunt van ons verwachten dat wij u ondersteunen in het inzetten van Change als Platform binnen uw organisatie. Wij geloven in duurzame groei en verandering gerealiseerd door de creativiteit, expertise, ambitie en veerkracht van uw mensen. Dit op basis van Vier elementen met een verschillende paradigma shift.

De vier elementen van Change

01 Context & uitdaging

Bouw een veilige, open en dienstbare leiderschapscultuur. Dit vormt de brandstof die uw organisatie tot grotere hoogte brengt. Zo kunnen mensen fouten maken, leren en ambitieuze doelen halen. Referentie: Philips

02 Innovatie & inzichten

Selecteer voorlopers en experiment-teams om vonken te creëren. Zij zijn de innoverende kracht die uw organisatie aanjaagt naar het volgende level. Werkende vonken gaan viraal en minder succesvolle experimenten leveren inzichten op.
Voorbeeldvonken: koplopers.

03 Inspiratie & explosie

Deel ervaringen. Deze versterken de impact van de vonken en veroorzaken een explosieve doorbraak in uw organisatie. Simulaties, inspiratiesessies en trainingen bieden uw mensen nieuwe inzichten om concreet te veranderen in dagelijks handelen.
Voorbeelden van ‘explosieve’ ervaringen.

04 Verbinding & opschaling

Deel de vonken en explosies via de kracht van het formele en informele netwerk. Mensen verbinden zich, geven feedback, delen ideeën en worden eigenaar van de verandering. Het netwerk is cruciaal in de versnelling, adoptie en duurzame verandering.
Samenwerking: Agile werken

Vier vlakken van transformational change

Concrete diensten & innovatieve tools

Meer weten over change als platform?

Contact: Stanley Wylenzek
Meer weten over change als platform?
Want to know more?