Leiderschap & organisatieontwikkeling

Als leiders ontwikkelen en groeien, zullen zij hun organisatie positief gaan beïnvloeden, ontwikkelen en veranderen: nieuwe visie en strategie ontwikkelen, kansen pakken, experimenten uitvoeren, mensen ontwikkelen en processen verbeteren. En dat is maar het begin. Daarom zijn we ervan overtuigd dat de ontwikkeling van leiders en organisaties sterk met elkaar verbonden zijn. We weten dat goede leiders geweldige organisaties bouwen. InContext consultants zijn graag dienstbaar in het ontwerpen, ondersteunen en faciliteren van dit proces.

Waarde toevoegen voor mensen, organisatie en de omgeving

De organisatie en de business vormen samen de context voor elk leiderschapsprogramma dat we ontwikkelen. Dat betekent dat ieder leiderschapsprogramma specifiek ontworpen wordt als unieke ervaring om zoveel mogelijk waarde te creëren. Voor de deelnemers, maar ook voor de organisatie en de mensen die er werken. Deelnemers worden voortdurend uitgedaagd om het geleerde in de praktijk te brengen en met hun ervaringen, feedback en vragen weer terug te komen. Op deze wijze wordt het programma waardevol, praktisch en relevant voor deelnemers, maar het start ook direct met het toevoegen van waarde aan de organisatie en de mensen om de leider heen.

Doen wat nodig is, in plaats van het volgen van de laatste trend

We ontwikkelen onze programma’s om positieve impact te hebben op deelnemers en hun omgeving, ongeacht de functie die de deelnemers bekleden. Dat kan betekenen dat we de nieuwste modellen, technieken of ideeën introduceren, maar dat hoeft niet het geval te zijn. Soms hebben juist bestaande ideeën, processen en werkwijzen aandacht nodig. Het hangt ervan af wat een positieve impact gaat hebben op het dagelijkse gedrag en de keuzes van deelnemers, waardoor duurzaam resultaat wordt bereikt.

Waarde leveren staat centraal voor InContext consultants

Onze consultants leveren niet zozeer een standaardproduct, maar helpen een verandering ten goede in gang te zetten. Hierdoor ontstaan frisse, creatieve, adaptieve en interactieve trajecten en blijven deelnemers betrokken en geïnteresseerd. Wij helpen ogen en harten te openen voor nieuwe werkwijzen.

Nadruk op actie

We geloven niet zozeer in “zenden” als primaire methode om mensen nieuwe dingen te leren. Daarom spelen video’s of lezingen een minder vooraanstaande rol bij leiderschapstrajecten van InContext. Onze programma’s bestaan daarentegen vooral uit experimenten, praktische oefeningen en reflectie, zowel binnen het programma als op de werkvloer. Deze interactieve methoden zijn nooit willekeurig of standaard, maar gericht op waardevolle ervaringen en leerpunten die direct in de eigen praktijk kunnen worden toegepast.

Opnieuw kijken

Iedereen heeft blinde vlekken en vastgeroeste ideeën over hun omgeving. Onze programma’s helpen deelnemers om zich hier bewust van te worden. Dat betekent dat deelnemers leren om zichzelf, hun collega’s en hun organisatie in een nieuw licht te zien. Door het aanbieden van frisse zienswijzen en het stimuleren van dialoog en reflectie in een veilige omgeving kunnen deelnemers hun blinde vlekken waarnemen, vaste beelden over collega’s tegen het licht houden en hun werk in een ander daglicht zien. Dat creëert ruimte voor positieve verandering in gedachten, communicatie en handelen.

Aan de slag met leiderschapsontwikkeling?

Contact:
Jeroen van Berkom

Mail mij via:
info@incontext.nl

Telefoon:
+31 35 628 68 48