Teamontwikkeling

Hoe wij teams motiveren, versterken en ontwikkelen

Een succesvol team ontstaat niet bij toeval, het wordt ontworpen. Met ruim 25 jaar ervaring in het coachen en ontwikkelen van teams, helpen onze coaches teams en hun leiders om de juiste mensen aan boord te krijgen, vereiste prestatielevels ruimschoots te halen, silo’s af te breken, conflicten aan te pakken (in plaats van te omzeilen), onnodige ballast los te laten, unieke eigenschappen in te zetten en plezier te hebben.

De coach staat het team bij door te helpen, te reflecteren en te confronteren. Hij of zij is een facilitator en helpt de daadwerkelijke issues boven tafel te krijgen. Indien nodig kan de coach gebruik maken van state-of-the-art tools, zoals Team Flow Index, om problemen te analyseren en het team door moeilijke tijden heen te helpen. Een InContext coach weet echter ook wanneer het tijd is om een stap terug te doen en het team zelf de verantwoordelijkheid te laten nemen voor de eigen ontwikkeling, groei en prestaties.

Wil je weten hoe teambuilding van meerwaarde kan zijn voor de ontwikkeling van jouw team?  Download gratis onze whitepaper. 

Wij ondersteunen de ontwikkeling van jouw team

01. Stel jouw team samen

Wij stellen een teamprofiel op door persoonlijkheidsprofielen te maken, development centers in te richten, capaciteiten te testen en diepgaand inzicht te creëren in de werkzaamheden van het team.

Wij helpen vast te stellen of teamleden elkaar aanvullen, maken blinde vlekken zichtbaar en trainen teamleden om effectief samen te werken. Daarnaast brengen wij in kaart in hoeverre waarden en overtuigingen van teamleden op elkaar aansluiten en of teamleden zich daadwerkelijk onderdeel voelen van het team. Dit alles doen wij om de juiste balans te creëren tussen competitie en samenwerking en prestaties te optimaliseren.

03. Bevorder synergie in jouw team

Wij versterken de team focus en een gesynchroniseerd, op samenwerking gericht werkproces. Wij bieden teamleden een spiegel om zichzelf en elkaar te leren kennen, inzicht te krijgen in hun eigen sterktes en ontwikkelpunten en potentiële uitdagingen in het team te ontdekken.

We stellen teams in staat om krachten te bundelen, manieren van werken te harmoniseren en te voorkomen dat eventuele problemen groeien en destructief worden. Een team kan pas echt succesvol zijn als haar potentieel duidelijk is.

02. Analyseer jouw team

Wij maken de sterke en zwakke punten van jouw team inzichtelijk en maken het voor teamleden mogelijk om optimale resultaten te leveren.

Aangezien de werkzaamheden en context voor ieder team anders zijn, is ook de definitie van ‘een team’ verschillend. Wij maken gebruik van onze state-of-the-art tool Team Flow Index om vast te stellen wat het team nodig heeft om hun werkzaamheden succesvol uit te voeren. We kijken naar de teamsamenstelling, structuur en het leiderschap. Hierbij houden we rekening met de specifieke context, omgeving en werkzaamheden. We analyseren, geven feedback en stellen teams, door nauw samen te werken, in staat om hun doelen te bereiken.

04. Optimaliseer de team performance

Om het team bewust te maken van het effect van haar werkwijzen en functioneren op anderen, maken wij gebruik van het perspectief van de omgeving van het team. Dit doen wij door feedback te verzamelen, mogelijkheden tot verbetering te definiëren en te ondersteunen in het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden.

Door gebruik te maken van de juiste KPI’s en een open feedback loop, is het team in staat om haar eigen prestaties te monitoren en een team te worden dat continu verbetert.