DISRUPTIE & VOORUITGANG

Werk aan een sterke toekomst voor jouw organisatie

De coronacrisis heeft organisaties over de hele wereld wakker geschud. Het heeft op bijna iedere organisatie op één of andere manier de impact gehad. Sommige organisaties ervaren een ongekende groei, terwijl anderen vechten om te kunnen blijven bestaan. Bedrijfsmodellen worden uitgedaagd en teams werken vanuit huis of kiezen voor een nieuwe hybride vorm van werken.

Heb je hulp nodig bij een nieuwe start voor jouw organisatie en team? 

We denken graag mee

Hoe bouw je aan een positieve toekomst en een sterke organisatie?

De stappen die je nu zet zijn van invloed op de toekomst van jouw organisatie. InContext kan ondersteunen bij het aanpakken van de belangrijkste uitdagingen, het nemen van weloverwogen besluiten, overgaan tot actie, het helpen van teams om sterk en gemotiveerd te blijven en organisatiebreed te bouwen aan een positieve toekomst.

Reboard jouw medewerkers

Velen van ons hebben lange tijd verplicht vanuit huis gewerkt. Nu de beperkingen worden versoepeld, is het tijd om terug naar kantoor te gaan – of toch niet? Welke nieuwe manier van werken past binnen jouw organisatie rekening houdend met de productiviteit, motivatie en goede afstemming onderling?  InContext kan jou helpen om een constructieve en positieve dialoog te voeren met kleine of grotere groepen in jouw organisatie. We kunnen je begeleiden bij het opzetten en implementeren van een nieuwe manier van werken die nu én in de toekomst werkt. Zodra een nieuwe structuur is gekozen, kunnen we reboarding evenementen organiseren die jouw medewerkers motiveren om binnen de nieuwe structuur aan de slag te gaan. Ook bieden we tools en business games aan die ondersteunen bij het optimaliseren van de samenwerking in de nieuwe situatie.

Hoe zorg je voor een frisse start?

 • Ontwikkel en implementeer – samen met medewerkers – een nieuwe manier van werken
 • Focus op productiviteit, motivatie, verbinding en flexibiliteit
 • Kies de juiste interventies om de samenwerking te optimaliseren
 • Denk na over de eventuele meerwaarde van een reboarding evenement
gebouwen

Bepaal focus in reflectie en strategie workshops

Wat heb je geleerd van de afgelopen periode? Welke invloed hebben deze lessen op de visie, strategie en manier van werken van jouw organisatie? Welke nieuwe risico’s moeten worden aangepakt en zijn er nieuwe kansen om te overwegen? Deze en andere vragen kunnen onderdeel zijn van reflectie en strategie workshops. Door deze vragen te stellen en samen te beantwoorden in een leiderschapsteam meeting of overleg met stakeholders zorg je ervoor dat inzichten worden gedeeld en vastgelegd. De visie en strategie van jouw organisatie worden uitgedaagd, plannen gemaakt om actuele uitdagingen aan te pakken en de weg vrij te maken voor een sterke, positieve toekomst. De workshops worden gegeven voor verschillende groepstypes en -groottes en begeleid door ervaren senior consultants. Reflectie en strategie workshops worden afgestemd op de situatie en behoeften van jouw organisatie.

Waar kan ik een workshop voor inzetten? 

 • Neem de tijd om opgedane kennis en geleerde lessen vast te leggen in de visie en strategie van jouw organisatie.
 • Leg de basis voor een positieve toekomst: maak het verschil, creëer waarde en kijk vooruit.
 • Focus op de inhoud terwijl InContext een maatwerk workshop ontwikkelt en verzorgd, passend bij jouw situatie en wensen.
Business games

Kies de juiste tools voor jouw hybride organisatie

Leren bestaat uit veel meer dan de overdracht van kennis en het (digitaal) zenden van informatie. Voor ons is leren het creëren van een betekenisvolle ervaring. Interactie, contact en verbinding staan centraal.

Ook in een digitale leeromgeving draait het om deze ervaring; betekenisvol, interactief en exploratief. Onze online leertools zijn niet ontwikkeld om alleen te zenden, maar juist om interactie en dialoog te stimuleren. We dagen deelnemers uit om uit hun comfortzone te stappen, om nieuwe vaardigheden te leren en te experimenteren met gedrag. Onze tools zijn uitdagend, motiverend en fun! De online tools kunnen zowel fysiek als in een virtuele omgeving ingezet worden, zonder in te binden op de kwaliteit.

man die nadenkt en schrijft op papier

Waar kun je direct mee starten? 

 • Fizzinity: online teambuilding
 • TeamworkQT: een online, interactieve spelomgeving waarbinnen deelnemers herkenbare teamuitdagingen tegenkomen, keuzes maken en de consequenties daarvan ervaren en leren begrijpen.
 • Agile QT: online, interactieve spelomgeving waarin deelnemers in dialoog gaan over Agile op aan de hand van uitdagingen en situaties om hun Agile mindset en gedrag te verbeteren.

Herstructureer jouw organisatie

Verzekerd zijn van een duurzame toekomst kan voor jouw organisatie betekenen dat je fundamenteel moet veranderen. Een eerste stap in deze transformatie kan een verandering in de structuur of capaciteit zijn, wat een negatieve invloed kan hebben de werkgelegenheid binnen jouw organisatie. Deze maatregelen zijn nooit gemakkelijk om door te voeren en vereisen een zorgvuldige planning en voorbereiding. Zodra de plannen zijn bepaald, hebben leiders al hun vaardigheden nodig om de herstructurering effectief te communiceren met alle betrokkenen.

Hoe kunnen wij je ondersteunen? 
InContext-consultants kunnen leiders, managers en HR-professionals ondersteunen en coachen bij het plannen en uitvoeren van dit soort uitdagende projecten. Een goed uitgevoerd herstructureringsprogramma helpt de negatieve gevolgen voor alle betrokkenen te minimaliseren. Terwijl een degelijk plan er tegelijkertijd voor zorgt dat de maatregelen sterk genoeg zijn om als organisatie te overleven en in de toekomst weer te kunnen groeien. Daarnaast is het belangrijk om de organisatie draaiende te houden op het moment dat de noodzakelijke veranderingen doorgevoerd worden. Wij ondersteunen je bij het bepalen en nemen van de nodige maatregelen waardoor het daarna weer mogelijk is om te focussen op het weer opbouwen en laten groeien van de organisatie.

Brainstorm

Wat kun je van ons verwachten?

 • Hulp en advies bij het doorvoeren van de nodige maatregelen, met een duidelijke focus op het opbouwen en opnieuw laten groeien van de organisatie.
 • Begeleiding en coaching door ervaren consultants in het voorbereiden en communiceren van veranderingen.
 • Ondersteuning bij coördinerende taken, zoals bijvoorbeeld projectbegeleiding.

Versterk en motiveer jouw teams

Een nieuwe manier van werken, vraagt ook om een andere samenwerking binnen teams. Teams zullen zichzelf opnieuw moeten uitvinden en op zoek moeten gaan naar nieuwe manieren om prettig, efficiënt en effectief met elkaar samen te werken. Het is niet eenvoudig om in een verstoorde (werk)omgeving jouw team op één lijn en gemotiveerd te houden. InContext kan je ondersteunen in het nemen van de juiste beslissingen met betrekking tot de teamsamenstelling, synergie, focus en resultaten.

mensen in overleg

Hoe kunnen we je helpen met teamontwikkeling? 

 • Teamsamenstelling: wij helpen vast te stellen of teamleden elkaar aanvullen, maken blinde vlekken zichtbaar en trainen teamleden om effectiever samen te werken.
 • Teamanalyse: wij maken de sterke en zwakke punten van het team als geheel inzichtelijk kijkend naar de samenstelling, structuur, leiderschap, de context waarin gewerkt wordt, de omgeving en het werk dat gedaan dient te worden. Dit geeft inzicht in wat er nodig is voor het team om optimale resultaten te kunnen leveren.
 • Teamsynergie: we stellen teams in staat om krachten te bundelen, werk te harmoniseren en de communicatie te verbeteren.
 • Team performance: we helpen teams om de juiste KPI’s te definiëren door gebruik te maken van de feedback van stakeholders. Hierdoor is het team in staat om haar eigen prestaties te monitoren en continu te verbeteren.

Hybride leiderschap

Door corona is de normale manier van werken binnen veel organisaties veranderd. Wat gebruikelijk was met betrekking tot bijvoorbeeld werktijden, locatie en teamsamenwerking is niet meer vanzelfsprekend. De vraag is nu; hoe gaan we van de huidige, geïmproviseerde situatie naar een duurzame nieuwe manier van werken? En wat betekent dat voor jouw team en jouw leiderschap? Als je de manier van werken verandert heeft dit ook gevolgen voor de manier waarop je jouw leiderschap en managementstijl in kunt vullen.

Checklist voor hybride leiderschap

 • Ontwikkel een nieuwe manier van werken
 • Blijf je continu aanpassen aan de veranderende omstandigheden
 • Blijf in dialoog met medewerkers en stakeholders
 • Pas de manier waarop je invulling geeft aan performance management aan
 • Reflecteer op je (veranderende) rol als leider
 • Communiceer en blijf in verbinding met je team
Leadership & organisational development

“Ik heb de consultant als ‘een partner in crime’ ervaren; iemand die echt heeft geholpen om de storm het hoofd te bieden en ons heeft meegeholpen om de organisatie in de juiste richting te navigeren.”

Sander Willems – General Manager Business Center Europe, Philips Healthcare

Hoe kunnen we je helpen bouwen aan een
positieve toekomst en een sterke organisatie?

Directeur en oprichter van InContext Consultancy Group

Contact:
Thomas Benedict

Email me via:
info@incontext.nl

Phone:
+31 35 628 68 48