DEBS

Bedrijfssimulatie op maat tegen een scherp budget

DEBS is een online platform waarin medewerkers aan de slag gaan met gezamenlijke en individuele uitdagingen waar ze in de dagelijkse praktijk ook tegenaan lopen. Binnen deze leeromgeving ervaren zij de effecten van keuzes op hun persoonlijke en de teamresultaten.

DEBS wordt online en offline gespeeld. In de gesimuleerde online omgeving hebben deelnemers contact met stakeholders en functionele collega’s. Uit deze interactie volgen uitdagingen, dillema’s en strategische puzzels die deelnemers samen op moeten lossen. Alle genomen acties en beslissingen worden in het systeem ingevoerd, dit voedt het spel en resulteert in nieuwe vraagstukken, KPI’s en feedback voor alle individuele deelnemers en het team als geheel.

Voor wie kan DEBS worden ingezet?

Op verschillende niveaus in organisatie werken cross-functionele teams samen. Ze delen informatie, lossen problemen op, nemen belangrijke beslissingen, stellen prioriteiten en verzorgen implementaties. Naast de interne uitdagingen, is er ook druk van buiten de organisatie. De markt vraagt om iedere dag beter en sneller te zijn. Ook verschillen teamleden vaak in opleidingsachtergrond, te behalen doelstellingen, inzichten en stakeholders.

DEBS levert de volgende voordelen op:

Teamwork

Teams maken sprongen in samenwerking en communicatie.

Omgaan met complexiteit

Deelnemers leren effectiever te werken in een complexe en veranderende werkomgeving.

Betere inzichten

Deelnemers krijgen inzicht in minder voor de hand liggende succesfactoren en valkuilen.

Scherpe analyses

Deelnemers verbeteren hun skills in het overzien en analyseren van complexe issues.

Betere beslissingen

Deelnemers leren als team hun besluitvorming te optimaliseren.

Ervarend leren

Deelnemers doen waardevolle ervaringen op zonder dat daar hoge kosten of risico’s aan verbonden zijn.