QUADRALITY PLATFORM


Duurzame gedragsverandering

Met behulp van het Quadrality platform realiseer je in korte tijd een online, interactieve spel-omgeving waarbinnen deelnemers herkenbare uitdagingen tegenkomen, keuzes maken en de consequenties daarvan ervaren en leren begrijpen. Ook biedt het platform deelnemers inzicht in elkaars perspectieven.

Het Quadrality platform kan breed ingezet worden bij uiteenlopende organisatievraagstukken, zoals onboarding, strategiewijziging, implementatie van kernwaarden en (cultuur)verandering. Quadrality is zo ontworpen dat jouw organisatie-specifieke inhoud in het bestaande platform geïntegreerd kan worden. Dat is snel en efficiënt.

Waarom Quadrality? 

  • Versterkt de dialoog over nieuwe inzichten, beleid of doelen
  • Heeft een directe en herkenbare relatie met de dagelijkse praktijk
  • Verbindt abstracte concepten met concreet gedrag
  • Door gebruik te maken van het bestaande platform kan je tegen gereduceerde kosten een maatwerk spel ontwikkelen
  • Gamification is innovatief en fun
  • Quadrality stimuleert een diepgaande dialoog tussen alle spelers

Fysiek én online in te zetten

Voor Quadrality hoef je niet fysiek bij elkaar te komen. Het is ook online te spelen. In de online versie wordt een spel virtueel door een facilitator begeleid en nemen de spelers op afstand deel. In de fysieke versie worden iPads gebruikt om een spel met elkaar te spelen.

Benieuwd hoe je Quadrality kunt inzetten voor jouw organisatie? 

Neem contact op

Hoe werkt het?

Door het gooien met een dobbelsteen wordt bepaald of deelnemers te maken krijgen met een uitdaging, gebeurtenis, kans of dilemma. Deelnemers gaan hierover met elkaar in gesprek en worden gestimuleerd om beslissingen te nemen die in lijn liggen met de gewenste verandering. De gegeven antwoorden worden aan KPIs gekoppeld en de impact op de organisatie, medewerkers en klanten wordt gemeten. Uiteindelijk draait het om het behalen van een zo hoog mogelijke gezamenlijke score als team.

Resultaat

  • Medewerkers krijgen inzicht in het verband tussen hun dagelijkse werkzaamheden en de ontwikkeling van de organisatie.
  • Medewerkers worden gestimuleerd om beslissingen te nemen en te handelen in lijn met de gewenste (gedrags)verandering.
  • Medewerkers krijgen meer inzicht in hun eigen perspectief en beweegredenen en die van de ander.

Reacties van deelnemers

“Toen ik voor het eerst over kernwaarden
hoorde, dacht ik: daar heb je weer zoiets dat ze
op het hoofdkantoor verzinnen en dat niet relevant voor mij is. Na het spelen van AlignQT begrijp ik echt waarom we die kernwaarden hebben en hoe ik ze in mijn dagelijks werk kan toepassen.”

01

“Ik vond het echt plezierig om AlignQT met mijn
team te spelen en samen te praten over hoe wij uitdagingen aanpakken of op een dilemma reageren met inachtneming van onze kernwaarden.”

02

“Dit spel hielp mij het gesprek
aan te gaan over wat wij moeten doen of laten om samen
als organisatie te groeien en onze ambities te verwezenlijken.”

03

“Ik had nooit beseft hoe het
(niet) handelen naar deze kernwaarden de totale prestatie van
een organisatie kon beïnvloeden. Mijn ogen zijn echt geopend.”

04

Meer weten over het Quadrality platform?

Contact:
Karin Vrij

Mail mij via:
info@incontext.nl

Telefoon:
+31 35 628 68 48