Zinvolle transformatie

InContext helpt bedrijven te transformeren naar een agile functionerende, toekomstgerichte organisatie. Wij ondersteunen bij het herdefiniëren van uw 'purpose', het streven naar optimale klantervaringen en uw mensen echt te betrekken door te werken aan een nieuwe 'mindset' en strategische gedragsverandering.
InContext helpt bedrijven te transformeren naar een agile functionerende, toekomstgerichte organisatie. Wij ondersteunen bij het herdefiniëren van uw 'purpose', het streven naar optimale klantervaringen en uw mensen echt te betrekken door te werken aan een nieuwe 'mindset' en strategische gedragsverandering.
Toekomstgerichte organisaties

Snel veranderende markten, nieuwe technologie, globalisering en een groeiende vraag naar optimale klantervaringen en transparantie vormen een uitdaging voor organisaties.

Om die uitdagingen het hoofd te bieden en aan kop te blijven, moet u concrete meerwaarde creëren voor uw medewerkers, klanten, aandeelhouders en de maatschappij.

Begrip van uw marktcontext vormt de basis van onze aanpak om u te begeleiden bij het nemen van concrete maatregelen om die uitdagingen te overwinnen.

In onze aanpak van transformaties combineren wij de menselijke kant van het zaken doen met de strategie, structuur en felle ambitie die nodig zijn om duurzaam te presteren. InContext is uw partner bij de transformatie en steunt u terwijl u bouwt aan een succesvolle toekomst.

Een nieuwe mindset is pas het begin

Bedrijfskritische gedragsverandering

Een veranderde mindset en nieuwe, gedeelde waarden vormen een goed uitgangspunt op de weg naar een inspirerende toekomst, maar met een bedrijfskritische gedragsverandering tilt u uw transformatieproces naar een hoger niveau.

Uw mensen moeten de waarden en de mindset die u introduceert ten volle begrijpen, zowel voor zichzelf als voor hun persoonlijke bijdrage aan het geheel. Door te experimenteren met nieuw, ambitieus gedrag en de effecten daarvan direct te ervaren, zullen uw mensen volledig betrokken worden bij die nieuwe toekomst.

Creëer vonken en werkelijke doorbraken

Dat is waar InContext meespeelt en de zinvolle transformatie inleidt. Wij helpen u betekenis te geven, te innoveren en maximaal op uitdagingen te reageren.

Wij maken uw ambities zichtbaar en tastbaar, stoken uw creativiteit op en inspireren u om de hele organisatie tot duurzame verandering te bewegen. Ons werk biedt de vonk voor werkelijke doorbraken.

Er zijn vier elementen die zichzelf voortdurend versterken en de doorbraak in uw transformatie forceren:

Change als Platform

01

We werken in uw context, met duidelijke visie en uitdaging.

 • >Via doelgericht handelen, waarde-creatie en langetermijndenken.
 • >Via klant- en toekomstgericht denken.
 • >Via de kracht van uw huidige succes en het doorbreken van blokkades.
 • >Via transitie (bovenstroom) en transformatie (onderstroom).


02

We experimenteren; Zonder durf blijft u nadenken en uitstellen.

 • >Via experimenten, incrementeel verbeteren en opschalen van succes.
 • >Via multidisciplinaire teams op Hotspots voor verandering.
 • >Via Change Leaderschip. Met u als eigenaar.
 • >Via onze inzichten, kennis, expertise en een dosis humor.
03

We blijven in verbinding met uw organisatie.

 • >Via games en simulaties om de toekomst te ervaren.
 • >Via rol- en leiderschapsprogramma’s.
 • >Via guerrillatactieken en dialoog met uw organisatie.
 • >Via de informele & formele organisatie.
Change als Platform in uw organisatie

U kunt van ons verwachten dat wij u ondersteunen in het inzetten van Change als Platform binnen uw organisatie. Wij geloven in duurzame groei en verandering gerealiseerd door de creativiteit, expertise, ambitie en veerkracht van uw mensen. Dit op basis van Vier elementen met een verschillende paradigma shift.

De vier elementen van Change

01 Context & uitdaging

Bouw een veilige, open en dienstbare leiderschapscultuur. Dit vormt de brandstof die uw organisatie tot grotere hoogte brengt. Zo kunnen mensen fouten maken, leren en ambitieuze doelen halen.

02 Innovatie & inzichten

Selecteer voorlopers en experiment-teams om vonken te creëren. Zij zijn de innoverende kracht die uw organisatie aanjaagt naar het volgende level. Werkende vonken gaan viraal en minder succesvolle experimenten leveren inzichten op.

03 Inspiratie & explosie

Deel ervaringen. Deze versterken de impact van de vonken en veroorzaken een explosieve doorbraak in uw organisatie. Simulaties, inspiratiesessies en trainingen bieden uw mensen nieuwe inzichten om concreet te veranderen in dagelijks handelen.

04 Verbinding & opschaling

Deel de vonken en explosies via de kracht van het formele en informele netwerk. Mensen verbinden zich, geven feedback, delen ideeën en worden eigenaar van de verandering. Het netwerk is cruciaal in de versnelling, adoptie en duurzame verandering.

      

Concrete diensten & innovatieve tools

Meer weten over zinvolle transformatie?

Contact: Stanley Wylenzek
Meer weten over zinvolle transformatie?
Want to know more?