Is your organization millennial proof?

The often misunderstood generation ‘Y’ were born in the period between 1980 and the end of 1995. This generation has now entered the work force and it differs significantly from its predecessors.
The often misunderstood generation ‘Y’ were born in the period between 1980 and the end of 1995. This generation has now entered the work force and it differs significantly from its predecessors.
'Pebble in your shoe'?

Millennials question and challenge the status quo and are sometimes experienced as 'the pebble in your shoe'. It’s precisely this aspect that can be of great benefit to your organization.

Rapidly changing business environments demand talented colleagues. Millennials have the fresh approach, knowledge, energy and innovative ideas that help your organization take the next step. This new generation sees how things can be done better and could be invaluable to your organization. Organizations achieve their competitive advantage through millennials, but a different approach is required to allow millennials to shine.  

Millennials no longer find security worth striving for. Self-actualization is their driving force. This continuous search for improvement of self and the environment makes millennials successful, but also restless. Millennials ask a lot of themselves and of their surroundings. 

Millennials ask for flexibility from your organization and autonomy in making choices. Choices as to where and when they work, but also how they work. Millennials attach less importance to authority and seek the role of mentor in their leader, rather than commander.  

This new group of employees requires a different kind of environment, organization and reward. Knowing how to do right by and get the best out of millennials involves understanding them, because, after all, only they can give you your answer.

InContext on Business News Radio

On June 6th, Thomas Benedict (founder of InContext) and Jorinde Luchtmeijer (consultant at InContext and a millennial herself) were guests on BNR's ‘Werkverkenners' program. Listen here to the broadcast (in Dutch): "How to get the best from millennials?

Is your organization millennial proof?

Meeting these needs requires change in your organization. One that you may not want to see, but that millennials are already pointing out to you. Use that whetstone and tackle your own painful process. Make your organization an area where millennials can flourish and can add their value on many fronts.

Mission and values

Can you explain to your millennials how you contribute to society? What is your 'why'? Organization wide, as well as in tasks and processes. Formulate values, work from these values and demonstrate your values in your behavior.

Leadership development

Managing millennials calls for skilled leaders. The rigid authoritarian jacket has to be removed and replaced by an authentic sweater. Create the feedback culture that the millennial considers indispensable. Be open to learning from the millennial, as the millennial wants to learn from you.

Talent management

Ensure development is available and ensure that the organization is open to input from millennials. Work on talent management, be transparent in choices and specify what is needed to take the next step. 

InContext

InContext would like to help you develop a reciprocal relationship with millennials. Each organization has its own development goals. We will chart out, together with you, how to set up your mission and values, leadership development and / or talent management with millennials more in mind, and how the millennials in your organization can flourish and contribute.

Talent Development

Millennials zijn harde werkers die voortdurend zichzelf en de omgeving willen verbeteren. Ze grijpen kansen aan om het verschil te maken om zo door te groeien naar hun maximale potentie. Organisaties die proactief handelen en inspelen op deze behoefte creëren een pull. Hoe dat eruitziet in de praktijk? Plan bijvoorbeeld frequente feedbackmomenten in als onderdeel van de continue leercyclus. Of maak een senior-junior koppeling, zodat de startende millennials zich verder kunnen ontwikkelen dankzij de ervaren werknemers en vice versa. Door als werkgever transparant te zijn weten millennials wat er van hun nog nodig is om de volgende stap te zetten. Dat zorgt voor intrinsieke motivatie en leidt tot een steile leercurve.

Cultuur en Kernwaarden

Hoe levert uw organisatie een positieve bijdrage aan de samenleving? In de breedte van de organisatie, maar ook binnen taken en processen? Wat is de purpose of ‘why’ van uw organisatie? Millennials willen zich verbinden aan organisaties die een duidelijke missie, visie en daaruit voortvloeiende bedrijfscultuur hebben. Dat maakt het hebben en doorleven van kernwaarden onmisbaar voor organisaties. Wilt u nieuwe kernwaarden implementeren of de huidige kernwaarden op een impactvolle manier tot leven brengen? Dan kan de business game Align een goede optie zijn.

Leiderschapsontwikkeling

Het moge inmiddels duidelijk zijn; millennials hebben andere behoeftes dan de vorige generaties. Ook op het gebied van leidinggeven. Zelf zoeken ze naar een balans tussen werk en privéleven, het liefst met enige flexibiliteit om hun dagen zelf in te delen. In aansturing hechten zij waarde aan autonomie, toegang tot informatie, transparante communicatie en feedback om te groeien. Dat vraagt vaardige leiders die in staat zijn hun leiderschapsstijl af te stemmen op hun werknemers. Bij millennials kan dat betekenen dat u vaker in de rol van coach stapt, in plaats van een directieve leiderschapsstijl te hanteren.

One size doesn’t fit all: een hele generatie werknemers kan niet over een kam gescheerd worden. Wilt u in een vrijblijvend gesprek verkennen wat voor uw organisatie de beste oplossing zou zijn? Neem dan contact op met

Consultant & Millenial: Femke van den Berg
One size doesn’t fit all: een hele generatie werknemers kan niet over een kam gescheerd worden. Wilt u in een vrijblijvend gesprek verkennen wat voor uw organisatie de beste oplossing zou zijn? Neem dan contact op met
Want to know more?