De winnende dialoog

Effectieve gespreksvoering voor professionals

Uw zakelijke succes is in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van de gesprekken en onderhandelingen die u voert. 'De winnende dialoog' biedt u het overzicht, de technieken en inzichten om uitdagende zakelijke gesprekssituaties tot een goed einde te brengen.

De winnende dialoog bestellen:

Managementboek  € 19,90
BOL € 19,90
Scheltema € 18,99 (ebook)

Nieuwe inzichten en technieken

'De winnende dialoog' is bedoeld voor de professional die op zoek is naar nieuwe inzichten en technieken om lastige gesprekken beter te laten verlopen. Waar in veel boeken en trainingen overwegend gesproken wordt over rigide modellen en vastomlijnde gespreksstructuren, biedt het FOCS-model overzicht van mogelijke structuren en aanpakken. Het onderscheidende aan FOCS is dat het de vrijheid geeft om zèlf de structuur van een gesprek te plannen, al naar gelang de situatie en eigen inzichten. FOCS (Flexibel Omgaan met Communicatieve Situaties) is in feite te vergelijken met een landkaart: een standaard gespreksstructuur biedt een routebeschrijving, terwijl het FOCS-model een compleet overzicht van het terrein geeft. Daarmee kunnen gesprekken op voorhand worden gepland, kunnen tijdens gesprekken eventueel alternatieve routes worden gekozen en kunnen besprekingen achteraf worden geanalyseerd. 

Het FOCS-model is flexibel

FOCS is lerend - in tegenstelling tot bestaande, belerende modellen. Door de vrijheid en flexibiliteit die het model biedt, krijgt u inzicht in de werking van interactie, maar ook in uw individuele bijdrage daaraan. FOCS leert u gesprekken in vergaande mate op een integere manier te beïnvloeden - en daarmee optimaal rendement uit gesprekken te behalen. 

Bij de ontwikkeling van het FOCS-model is uitgegaan van gespreksvoering gericht op het gezamenlijk bereiken van doelen, ongeacht de omgeving waarin dat gebeurt. De doelstelling daarbij was een model te creëren in de ware zin van het woord: een inzichtelijke weergave van de realiteit, toepasbaar in uiteenlopende situaties. 

Integere en vriendelijke manier van invloed uitoefenen

'De winnende dialoog' leert u om bij uw gesprekspartner gevoel of handelen te signaleren dat het resultaat van uw gesprek of onderhandeling kan ondermijnen - en biedt u een effectieve manier om daarmee om te gaan. Een manier die niet alleen respectvol is jegens de ander, maar ook ruimte laat voor uw eigen inzichten.

Aan de hand van de technieken uit 'De winnende dialoog' bouwt u aan een integere en vriendelijke manier van invloed uitoefenen, zonder manipulatie of trucs. U leert de meest uiteenlopende gesprekssituaties op een unieke manier te besturen, waardoor u sneller en scherper kunt handelen en betere resultaten kunt behalen. Door u de principes van 'De winnende dialoog' eigen te maken verwerft u inzichten en technieken die van blijvende waarde zijn.

Bel voor meer informatie over 'De winnende dialoog' met Thomas Benedict, 035-6286848.